Usklađenje temeljnog kapitala nakon uvođenja eura i ostale izmjene ZTD-a

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2022
Članak:
Usklađenje temeljnog kapitala nakon uvođenja eura i ostale izmjene ZTD-a
Stranica:
24.
Autor/i:
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Sažetak:

Promjenom službene valute u Republici Hrvatskoj 1. siječnja 2023. godine nastat će obveza usklađenja temeljnog kapitala i dijelova toga kapitala koja će se odnositi na društva kapitala – dionička društva (d.d.), društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) i njegove inačice jednostavna društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.). Dionička društva morat će provesti usklađenje do kraja 2023. godine, a društva s ograničenom odgovornošću i jednostavna društva s ograničenom odgovornošću do kraja 2025. godine.

Usklađenje će morati provesti i komanditna društva u dijelu uloga komanditora koji mora biti zaokružen na cijele brojeve eura.

U ovome članku autor piše o pravilima u vezi s provedbom usklađenja temeljnog kapitala i dijelova toga kapitala zbog uvođenja eura te o načinu evidentiranja toga usklađenja u poslovnim knjigama.

  1. Uvodne napomene
  2. Nove svote temeljnog kapitala i njegovih dijelova te pravila usklađenja
  3. Računovodstvo usklađenja temeljnog kapitala
  4. Sankcije i prekršaji u slučaju neusklađivanja temeljnog kapitala
  5. Obveze komanditnih društava
  6. Ostale izmjene ZTD-a
Hashtags:
#Preračunavanja, #TemeljniKapital, #UsklađenjeTemeljnogKapitala, #UvođenjeEura