Utjecaj uvođenja eura kao službene valute u RH na temeljeni kapital i njegove dijelove

Časopis: Pravo i porezi - 11.2022
Članak:
Utjecaj uvođenja eura kao službene valute u RH na temeljeni kapital i njegove dijelove
Stranica:
14.
Autor/i:
Autori: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

Zadnjim se izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (ZTD) u načelu provodi usklađenje njegovih odredaba s propisom koji, između ostaloga, uređuje uvođenje eura kao službene valute u nas i pravila za preračunavanje, a koji, kao i ove izmjene ZTD-a, stupaju na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u RH.

U tom kontekstu, ovim člankom autori na jezgrovit način razmatraju pravila u vezi s provedbom usklađenja temeljnog kapitala i dijelova toga kapitala zbog uvođenja eura te način evidentiranja takvog usklađenja u poslovnim knjigama.

  1. Uvod
  2. Sažet osvrt na zadnje novele ZTD-a
  3. O pravilima usklađenja te novim svotama temeljnog kapitala i njegovih dijelova
  4. Temeljni kapital i dionice dioničkih društava i pravila usklađenja
  5. Temeljni kapital i poslovni udjeli društava s ograničenom odgovornošću i pravila usklađenja
  6. O računovodstvu usklađenja temeljnog kapitala

Hashtags:
#TemeljniKapital, #UvođenjeEura, #ZTD