Računovodstvo dugoročnih obveza

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2023
Članak:
Računovodstvo dugoročnih obveza
Stranica:
22.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Sažetak:

Autorica u članku obrazlaže računovodstveno praćenje dugoročnih obveza u skladu sa zahtjevima HSFI-ja 13 – Obveze. Pritom daje primjere računovodstvenog praćenja dugoročnih obveza prema poduzetnicima unutar grupe i obveza prema poduzetnicima koji su povezani sudjelujućim interesom, a koje se u bilanci iskazuju odvojeno od ostalih vrsta obveza. Uz navedeno, daje i primjere računovodstvenog praćenja dugoročnih obveza prema nepovezanim poduzetnicima.

 1. Definiranje dugoročnih obveza
 2. Utvrđivanje vrijednosti obveza
 3. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe
 4. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom
 5. Obveze za zajmove, depozite i slično
 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama
 7. Obveze iz financijskog leasinga
 8. Obveze za predujmove
 9. Obveze prema dobavljačima
 10. Dugoročne obveze po vrijednosnim papirima
 11. Dugoročne obveze prema državi i ostale obveze
 12. Odgođena porezna obveza
 13. Zaključak
Hashtags:
#Depozit, #DugoročneObveze, #Grupa, #Obveze, #SudjelujućiInteres, #Zajmovi