Računovodstvo, revizija i financije 6/2023

Tiskano izdanje 16,95
Web izdanje 13,56
Uvodnik - Jednakosti
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. struč. stud., ovl. rač. i ovl. rev.
Računovodstvo prodaje osobnih automobila
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo dugoročnih obveza
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Financijska i porezna izvješća u slučaju prestanka društva bez likvidacije
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ
Računovodstvo skraćenoga stečajnog postupka
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Konsolidacija godišnjih financijskih izvještaja za 2022. godinu
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
Odgovori na pitanja iz poslovne prakse
Osnivanje ustanove i darovanja
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.
Dane pomoći i naplata prihoda
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.
Neisplata plaće i isplata plaće u dijelovima
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Olakšice kod prvog zapošljavanja radnika i stručnog osposobljavanja za rad
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Hrvatska turistička kartica – neoporeziva nadoknada troškova za odmor
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Isplate plaće radniku u slučaju stečaja poslodavca
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.
Porezni položaj stjecanja dobara unutar Europske unije
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Primitci koji se smatraju drugim dohotkom ostvareni u inozemstvu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Oslobođenja od plaćanja PDV-a u vezi s međunarodnim prijevozom
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Primjena klasičnih transakcijskih metoda za određivanje transfernih cijena
Autori: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Danijela ŠREPFLER , dipl. oec.
Revizija spajanja i povezivanje registara društva
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Procjena d.o.o.-a putem tržišnog pristupa
Autor: Josip KOVAČ , mag. oec.
Digitalni novac središnje banke i digitalni euro
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Triangularna trgovina u Intrastat sustavu
Autor: Tamara BABIĆ , mag. oec.
Prijava obrtnika i fizičkih osoba koje obavljaju registriranu djelatnost u sustav e-Komunikacije
Autor: Doc. dr. sc. Jelena ČUVELJAK
Organiziranje putovanja na brodu prema turističkim propisima
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Aktualna pitanja korištenja godišnjeg odmora
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Sezonski radnici – ugovor o radu i obvezno osiguranje
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Pobijanje dužnikovih pravnih radnji
Autor: Antonio MAREČIĆ , mag. iur.
Knjiga poslovnih udjela – upute za popunjavanje
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Doprinosi, trajna novčana naknada, nacionalna sportska stipendija i nagrade u sportu
Autor: Nataša MUŽDALO , prof.
Prijedlog Zakona o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u javnom području
Autor: Fadila BAHOVIĆ , dipl. oec.
Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu
Autor: Ivana KUNIĆ MATKOVIĆ , dipl. oec.
Poslovne obavijesti iz javnog područja
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.
Gospodarska kretanja u zemljama EU-a, europodručja I Hrvatske u prvom kvartalu 2023. godine
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.