Odgovori na pitanja iz poslovne prakse

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2023
Članak:
Odgovori na pitanja iz poslovne prakse
Stranica:
50.
Autor/i:
Sažetak:

Raznolikost poslovnih događaja s kojima se susreću računovođe u svome radu zahtijeva znanje iz mnogih područja koja nisu uvijek računovodstvena ili porezna. Ovaj put smo osim računovodstvenih i poreznih tema odabrali nekoliko odgovora na pitanja za koja smo uvjereni da će pomoći u postupanju u praksi te dati smjernice u razumijevanju pravnog i deviznog motrišta pojedinih situacija.

Jedno od zanimljivih i čestih pitanja u praksi jest otvaranje transakcijskog računa u inozemstvu, čiji odgovor detaljno obrazlažemo s deviznog i poreznog motrišta.

Svaki odgovor je dan i obrazložen na temelju konkretnog upita, stoga treba biti oprezan prilikom primjene danih odgovora na sličnim slučajevima iz prakse jer ponekad i sitnice mogu znatno utjecati na utvrđivanje ispravnog postupanja.

RAČUNOVODSTVO

  1. Troškovi investicijskog održavanja postrojenja
  2. Priznavanje prihoda po obračunu klizne skale

POREZ NA DOBITAK

  1. Porezni tretman rashodovanja imovine u pripremi

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST

  1. Nastanak porezne obveze za građevinske usluge s obzirom na ovjeru građevinske situacije
  2. Povrat PDV-a hrvatskom poreznom obvezniku iz EU-a

POREZ NA DOHODAK

  1. Porezni tretman troškova smještaja agencijskih radnika

RADNO I SOCIJALNO PRAVO

  1. Rad tijekom rodiljnih i roditeljskih dopusta
  2. Godišnji odmor u slučaju povratka radnice s roditeljskog dopusta

POSLOVANJE S INOZEMSTVOM

  1. Transakcijski (depozitni) račun u inozemstvu
Hashtags: