Računovodstvo skraćenoga stečajnog postupka

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2023
Članak:
Računovodstvo skraćenoga stečajnog postupka
Stranica:
34.
Autor/i:
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Trgovačka društva koja nemaju zaposlenih, blokirana su dulje od 120 dana, a nisu ispunjene pretpostavke za pokretanje drugog postupka radi brisanja iz sudskoga registra, prestaju postojati nakon provedbe skraćenoga stečajnog postupka. Zahtjev za provedbu tog postupka podnosi FINA. Nakon izmjena Stečajnog zakona u 2022. godini, pojednostavljeno je računovodstveno postupanje kod tih društava. O specifičnostima provedbe skraćenoga stečajnog postupka, s posebnim naglaskom na financijskim i poreznim izvještajima koje treba sastaviti za takvo društvo, može se pročitati u nastavku članka.

  1. Pokretanje i provedba skraćenoga stečajnog postupka
  2. Vođenje poslovnih knjiga društva
  3. Obveza sastavljanja financijskih i poreznih izvještaja društva
  4. Položaj vjerovnika u skraćenom stečajnom postupku
  5. Zaključak
Hashtags:
#FinancijskaIzvješća, #SkraćeniStečajniPostupak, #Stečaj