Procjena d.o.o.-a putem tržišnog pristupa

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2023
Članak:
Procjena d.o.o.-a putem tržišnog pristupa
Stranica:
126.
Autor/i:
Autor: Josip KOVAČ , mag. oec.
Sažetak:

Moderna financijska teorija predstavlja koncepciju procjene vrijednosti društva tržišnog pristupa analitičaru kroz vrednovanje dioničkih društava. U tom je kontekstu mnogo lakše naći usporediva društva te uspoređivati trenutačne tržišne cijene dionica i tržišne cijene u očima tržišta. S obzirom na veću zastupljenost procjena d.o.o.-a, tema ovog članka je predstaviti procjenu u kontekstu d.o.o.-a, njezine metode, razloge za njihovu primjenu te izazove koji su prisutni u praksi.

  1. Općenito o tržišnom pristupu
  2. Multiplikatori na bazama MVIC i MVEQ
  3. Primjer primjene multiplikatora
  4. Zaključak
Hashtags:
#ProcjenaDruštva, #ProcjenaVrijednosti