Procjena d.o.o.-a primjenom metode DCF

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2023
Članak:
Procjena d.o.o.-a primjenom metode DCF
Stranica:
156.
Autor/i:
Autor: Josip KOVAČ , mag. oec.
Sažetak:

Opažanje mnogih teoretičara da je procjena „djelomično znanost, a djelomično umjetnost“ najviše je izraženo u primjeni metoda diskontiranih novčanih tokova (eng. Discounted Cash Flow Model, dalje: DCF). Uz vidljiv elemenat subjektivnosti, mnogi procjenitelji postupaju s procjenom d.o.o.-a kao s procjenom d.d.-a s obzirom na usmjerenost moderne financijske struke na pronalazak intrinzične vrijednosti dionica prilikom fundamentalne analize dioničkog društva od interesa. Svrha je ovog članka predstaviti metodologiju vrednovanja d.o.o.-a te izazove koji su prisutni u samoj procjeni.

  1. Općenito o metodi DCF
  2. Iterativni proces procjene vrijednosti društva
  3. Zaključak
Hashtags:
#DCFmetoda, #NovčaniTokovi, #ProcjenaDruštva, #ProcjenaVrijednosti