Organiziranje putovanja na brodu prema turističkim propisima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2023
Članak:
Organiziranje putovanja na brodu prema turističkim propisima
Stranica:
150.
Autor/i:
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Sažetak:

Gotovo u svakom turističkom mjestu može se pronaći ponuda turističkih izleta brodom i brodom za krstarenja. Navedena putovanja su turistička atrakcija rekreativnog, zabavnog, sportskog ili kulturnog karaktera koja mogu uključivati prehranu i piće na brodu te ulaznicu u nacionalni park ili znamenitosti koja se posjećuje i sl. Izleti brodom su vrste kraćeg putovanja koji traju do 24 sata. Najčešće su dnevni ili poludnevni izleti na obližnje otoke, uz posjet određenim turističkim zanimljivostima, na kojima se mogu pružati usluge prehrane, pića i napitaka. Brod za krstarenje namijenjen je za turističke usluge prijevoza turista u trajanju više od 24 sata (a mogu se pružati turističke usluge prijevoza turista na izletima u trajanju do 24 sata), opremljen za višednevni boravak turista s pružanjem usluge prehrane, pića, napitaka i smještaja. O poreznom položaju smještaja ili najma plovila može se pročitati u časopisu RRiF, br. 6/21., str. 116.

  1. Uvod
  2. Minimalni uvjeti za plovne objekte nautičkog turizma
  3. Gdje se može obavljati prodaja i rezerviranje usluge
  4. Obveze pružatelja usluge na izletničkom brodu i brodu za krstarenje
  5. Upravne mjere i prekršajne odredbe
Hashtags:
#Krstarenje, #PaketAranžman, #TurističkiIzleti, #Ugostiteljstvo