Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Nepr - 12.2023, str. 40
Obavljanje ugostiteljske djelatnosti i pružanje usluga u turizmu kod sportskih udruga
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Sportske djelatnosti sudjelovanje u sportskom natjecanju sportska priprema sportska poduka zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje organiziranje i vođenje sportskog natjecanja i ...

rrif - 10.2023, str. 164
Poslovanje ugostiteljskog obrta (cafe-bara)
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Jedna od najčešćih djelatnosti kojom se bave obrtnici je ugostiteljska djelatnost Obavljanje te djelatnosti posebno je uređeno s motrišta nekoliko ...

rrif - 9.2023, str. 54
Nova Odluka HGK-a o dopuštenom manjku u ugostiteljstvu
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Nakon 24 godine Hrvatska gospodarska komora dalje HGK donijela je novu odluku kojom se uređuje dopuštena visina manjka u ugostiteljstvu ...

rrif - 7.2023, str. 131
Promijenjena je osnovna plaća u ugostiteljskoj djelatnosti
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

Mijenjan je kolektivni ugovor ugostiteljstva Promjene u vrijeme pisanja ovog članka primjenjuju samo njegovi potpisnici Odluku o proširenju njegove primjene ...

Vijesti
Od srpnja 2023. promijenjena je osnovna plaća svim ugostiteljima
Srijeda, 28.06.2023.

Proširena je primjena Dodataka I o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva sklopljenog 11 travnja 2022 godine Nar nov br ...

Vijesti
Promjena plaća u ugostiteljstvu
Ponedjeljak, 12.06.2023.

Donesen je Dodatak I o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva sklopljenog 11 travnja 2022 godine Nar nov br 55 ...

rrif - 6.2023, str. 150
Organiziranje putovanja na brodu prema turističkim propisima
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Gotovo u svakom turističkom mjestu može se pronaći ponuda turističkih izleta brodom i brodom za krstarenja Navedena putovanja su turistička ...

pip - 6.2023, str. 51
Inicijativa „PDV u digitalnom dobu“ u turističkom i ugostiteljskom sektoru
Autor: Željko DOMINIS , mag. iur.

Europska je komisija u prosincu 2022 godine predstavila niz mjera za uvođenje pravila EU a o PDV u u ...

rrif - 2.2023, str. 177
Dvojno iskazivanje cijena u ugostiteljskoj djelatnosti i kod pružanja usluga u turizmu
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Euro kao službena valuta u Republici Hrvatskoj uveden je 1 siječnja 2023 godine Mediji svakodnevno izvještavaju o povećanju cijena nezadovoljnim ...

rrif - 2.2023, str. 36
Posebnosti u poslovanju i godišnjem obračunu ugostitelja i hotelijera za 2022. godinu
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Zakon o ugostiteljstvu propisuje način i uvjete obavljanja djelatnosti ugostiteljstva i pružanja usluga smještaja S poreznog motrišta u razdoblju 2022 ...

Pitanja i odgovori
Rad sezonskih radnika – produljenje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 13.06.2022.

Može li se produljiti dobivena dozvola za boravak i rad za sezonskog radnika?

rrif - 6.2022, str. 183
Ugostiteljska djelatnost kod sportskih udruga
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Utjecaj sporta na dobrobit društva nije potrebno posebno isticati Važnu ulogu u sustavu sporta i sportske djelatnosti imaju i pravne ...

rrif - 6.2022, str. 166
Kolektivni ugovor ugostiteljstva
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U članku se uz objašnjenje razlika kolektivnog ugovora iz 2022 godine u odnosu na istovrsni kolektivni ugovor iz 2018 godine ...

pip - 6.2022, str. 59
Opća primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Nakon duljeg vremena u kojemu nije postojala proširena primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva ona je ponovno uvedena S obzirom na to ...

Vijesti
Proširena je primjena Kolektivnoga ugovora ugostiteljstva
Četvrtak, 26.05.2022.

U Nar nov br 58 22 objavljena je Odluka o proširenju primjene Kolektivnoga ugovora ugostiteljstva dalje Odluka što znači da ...

rrif - 5.2022, str. 169
Nadležna upravna tijela u ugostiteljstvu i turizmu
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Na temelju Zakona o sustavu državne uprave ukinuti su uredi državne uprave kao prvostupanjska tijela državne uprave a njihovi su ...

Vijesti
Donesen je novi Kolektivni ugovor ugostiteljstva
Četvrtak, 28.04.2022.

Objavljen je Kolektivni ugovor ugostiteljstva Nar nov br 50 22 Njega sada primjenjuju samo njegovi potpisnici Sindikat turizma i usluga ...

Knjiga
Obiteljska poljoprivredna gospodarstva - II. izmijenjeno izdanje
20.04.2022

U prodaji je II ažurirano i dopunjeno izdanje sveobuhvatnog priručnika namijenjenog svim fizičkim i pravnim osobama koje se bave proizvodnjom ...

Naslovnica knjige: Obiteljska poljoprivredna gospodarstva - II. izmijenjeno izdanje
rrif - 4.2022, str. 174
Aktualnosti u turističkim propisima
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Ugostiteljske usluge u domaćinstvu znatan su dio turističkog smještaja u RH s tendencijom stalnog rasta Zbog izmjena propisa kojima se ...

pip - 4.2022, str. 8
Rad sezonskih radnika – državljana trećih zemalja u RH
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Za rad državljana trećih zemalja koji dolaze u RH raditi na sezonskim poslovima kao sezonski radnici izdaje se dozvola za ...

Nepr - 12.2021, str. 43
Obavljanje ugostiteljske djelatnosti i pružanje usluga u turizmu u neprofitnim organizacijama
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Udruge ustanove i druge neprofitne organizacije mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost i pružati usluge u turizmu ako je to propisano statutom ...

Vijesti
Što donose izmjene Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti
Četvrtak, 25.11.2021.

Zakon o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti Nar nov br 126 21 stupa na snagu 25 studenoga 2021 godine Svrha ...

rrif - 6.2021, str. 164
Aktualna pitanja iz područja turističkih propisa
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Pod turističkim propisima smatraju se svi zakonski i podzakonski akti kojima se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti pružanje ugostiteljskih usluga u ...

rrif - 5.2021, str. 166
Smještaj kod iznajmljivača i/ili ugostitelja s motrišta ugostiteljskih propisa
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Ugostiteljskim uslugama u domaćinstvu smatra se smještaj u Sobi Apartmanu Studio apartmanu Kući za odmor Kampu i ili Kamp odmorištu ...

rrif - 8.2020, str. 161
Radno vrijeme u ugostiteljskoj djelatnosti
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Radno vrijeme u ugostiteljskoj djelatnosti i nepridržavanje radnog vremena uvijek je aktualna tema Najteže razdoblje za ugostitelje bilo je ...

Pitanja i odgovori
Zapošljavanje radnika nakon odluke o poslovno uvjetovanom otkazu
Ponedjeljak, 25.05.2020.

S obzirom na izvanredne okolnosti izazvane epidemijom bolesti COVID 19 veliki je broj poslodavaca donio odluke o poslovno uvjetovanim otkazima ...

rrif - 5.2020, str. 194
Pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Određene ugostiteljske usluge mogu pružati fizičke osobe građani iznajmljivači i nositelji ili članovi obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava a pod uvjetima ...

rrif - 5.2020, str. 139
Oporezivanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i na OPG-u – iznajmljivači građani RH
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Građani iznajmljivači za pružanje usluga smještaja u sobama apartmanima kućama za odmor ili kampovima najčešće nisu obveznici PDV a ...

Pitanja i odgovori
Otkaz ugovora o radu državljana trećih zemalja
Ponedjeljak, 13.04.2020.

Može li poslodavac s obzirom na okolnosti izazvane epidemijom bolesti Covid 19 koje negativno utječu na opseg poslovanja poslodavca uručiti ...

rrif - 4.2020, str. 228
Ugostiteljska djelatnost u neprofitnim pravnim osobama
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Udruge ustanove i druge neprofitne organizacije mogu uz djelatnosti kojima se ostvaruju njezini ciljevi utvrđeni statutom obavljati i ugostiteljsku ...

pip - 4.2020, str. 23
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva u posebnim okolnostima izazvanim širenjem koronavirusa
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

Hrvatski je sabor po hitnom postupku usvojio dopune Zakona o trgovini i Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti kojima se uređuje radno ...

Vijesti
Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju?
Utorak, 17.03.2020.

Zbog širenja nCoV bolesti COVID 19 i proglašenja pandemije te s obzirom na gubitak narudžbi ugovorenih poslova i tržišta u ...

rrif - 3.2020, str. 226
Inspekcijski nadzor turističkih inspektora kod neprofitnih organizacija
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Prema posebnom zakonu kojim je uređeno pružanje usluga u turizmu pojedine usluge u turizmu pod određenim uvjetima mogu pružati ...

rrif - 3.2020, str. 196
Novi Kolektivni ugovor ugostiteljstva
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Krajem 2019 godine prestao se primjenjivati Kolektivni ugovor ugostiteljstva jer je bio sklopljen na određeno vrijeme Od 1 siječnja ...

obav - 2.2020, str. 4
I. Obračun plaće, naknada i neoporezivi primitci

1 NEOPOREZIVI PRIMITCI 1 1 PREGLED NEOPOREZIVIH PRIMITAKA 1 2 NAKNADE TROŠKOVA SLUŽBENOG PUTOVANJA 1 2 1 Pregled neoporezivih svota ...

Mišljenja
Pomoćni kreveti u rješenju o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu
Petak, 24.01.2020, 334-01/19-01/816

Davatelj: Ministarstvo turizma

Mišljenja
Neprofitne organizacije - smjernice
Petak, 10.01.2020, 410-01/20-01/82

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Trgovačko društvo koje obavlja zdravstvenu djelatnost i pružanje ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu
Srijeda, 08.01.2020, 529-06-01-01/3-20-2

Davatelj: Ministarstvo turizma

rrif - 1.2020, str. 77
Novosti u propisima o PDV-u od 1. siječnja 2020. godine
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Izmjene Zakona o PDV u koje stupaju na snagu 1 siječnja 2020 godine većim su dijelom posljedica usklađivanja s ...

Nepr - 12.2019, str. 38
Ugostiteljska djelatnost i usluge u turizmu s motrišta neprofitnih organizacija
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Obavljanje ugostiteljske djelatnosti i pružanje usluga u turizmu od strane udruga ustanova i drugih neprofitnih organizacija neka su od ...

rrif - 12.2019, str. 94
Odluke o dopustivim manjkovima u trgovini i ugostiteljstvu

Nastavno na problematiku godišnjeg popisa i inventurnih razlika manjkova daju se dvije odluke koje je donijela Hrvatska gospodarska komora ...

rrif - 10.2019, str. 173
Što turistički inspektori kontroliraju u ugostiteljskim objektima
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Ugostiteljski objekti u kojima se pripremaju i uslužuju jela pića i napitci s obzirom na vrstu ugostiteljskih usluga koje ...

Mišljenja
Upit o uslugama koje iznajmljivač smije pružati i zaračunavati gostima
Ponedjeljak, 02.09.2019, 334-01/19-01/551

Davatelj: Ministarstvo turizma

rrif - 6.2019, str. 143
Aktualna pitanja u ugostiteljskoj djelatnosti i kod pružanja usluga u turizmu
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

U ugostiteljskoj djelatnosti koja je uređena Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti i podzakonskim propisima te kod pružanja usluga u turizmu ...

pip - 4.2019, str. 28
Izmjene Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i Zakona o pružanju usluga u turizmu – djelokrug Državnog inspektorata
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Najvažnije promjene zadnjih izmjena Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i Zakona o pružanju usluga u turizmu koje su stupile na snagu ...

obav - 2.2019, str. 4
I. OBRAČUN PLAĆE, NAKNADA I NEOPOREZIVI PRIMITCI

1 Utvrđivanje plaće kod pravnih i fizičkih osoba 1 1 Primjena minimalne plaće 1 2 Doprinosi iz i na plaće ...

rrif - 9.2018, str. 42
Računovodstveno praćenje ugostiteljske djelatnosti (cafe-bar)
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Ugostiteljska je djelatnost sve više zastupljena kao djelatnost koju obavljaju trgovačka društva odnosno obveznici poreza na dobitak Riječ je ...

rrif - 8.2018, str. 181
Odgovori na aktualna pitanja o djelatnosti ugostiteljstva i turizma
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

U djelatnosti ugostiteljstva i turizma u primjeni propisa pojavljuju se neka aktualna pitanja na koje ugostitelji pružatelji ugostiteljskih usluga ...