Inicijativa „PDV u digitalnom dobu“ u turističkom i ugostiteljskom sektoru

Časopis: Pravo i porezi - 6.2023
Članak:
Inicijativa „PDV u digitalnom dobu“ u turističkom i ugostiteljskom sektoru
Stranica:
51.
Autor/i:
Autor: Željko DOMINIS , mag. iur.
Sažetak:

Europska je komisija u prosincu 2022. godine predstavila niz mjera za uvođenje pravila EU-a o PDV-u u digitalnom dobu. Jedan element navedenog paketa mjera, koji je predstavila Europska komisija i o kojemu države članice EU-a trenutačno raspravljaju u Vijeću, ima cilj razjasniti pravila o PDV-u koja se primjenjuju na kratkoročne najamnine smještaja i usluge prijevoza putnika rezervirane putem mrežnih platformi te uvesti ravnopravn(ij)i odnos i ulogu u ugostiteljskom i turističkom sektoru s tradicionalnim pružateljima usluga poput hotela i taksi-službe.

U ovom radu autor objašnjava zašto su ta nova pravila potrebna baš u području kratkoročnog najma smještaja i kako mogu pridonijeti dinamičnijem razvoju navedenoga ugostiteljskog i turističkog sektora.

  1. Uvod
  2. Inicijativa „PDV u digitalnom dobu (ViDA)“
  3. Uvođenje PDV-a u digitalno doba i uspostavljanje jednakih uvjeta u turističkom i ugostiteljskom sektoru
  4. Zaključak
Hashtags:
#PDV, #PDVuDigitalnoDoba, #Ugostiteljstvo