Nadležna upravna tijela u ugostiteljstvu i turizmu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2022
Članak:
Nadležna upravna tijela u ugostiteljstvu i turizmu
Stranica:
169.
Autor/i:
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Sažetak:

Na temelju Zakona o sustavu državne uprave ukinuti su uredi državne uprave kao prvostupanjska tijela državne uprave, a njihovi su poslovi povjereni županijama. Od 1. siječnja 2020. godine posebnim zakonima (njih sedamdesetak, između ostalih, Zakonom o obrtu, Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti i Zakonom o pružanju usluga u turizmu) pojedini poslovi ureda državne uprave povjereni su nadležnom upravnom tijelu županije odnosno Grada Zagreba. Navedenom decentralizacijom obavljanja poslova državne uprave građanima je omogućen kvalitetniji sustav kojim određena prava mogu ostvariti na jednostavniji i dostupniji način. O svim poslovima koje obavlja nadležno upravno tijelo vezano za obrt, ugostiteljsku djelatnosti i pružanje usluga u turizmu te popis svih nadležnih upravnih tijela navodimo u nastavku članka.

  1. Uvod
  2. Obrt
  3. Obavljanje ugostiteljske djelatnosti
  4. Pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu – iznajmljivači
  5. Pružanje usluga u turizmu
Hashtags:
#NadležnaUpravnaTijela, #Turizam, #Ugostiteljstvo