Donesen je novi Kolektivni ugovor ugostiteljstva

Datum: 28.04.2022, Četvrtak
Autor: N.D.

Objavljen je Kolektivni ugovor ugostiteljstva (Nar. nov., br. 50/22.). Njega sada primjenjuju samo njegovi potpisnici (Sindikat turizma i usluga Hrvatske, Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije i Hrvatska udruga poslodavaca – Udruga ugostiteljstva i turizma). Njega će primjenjivati i ostale osobe koje se bave ugostiteljskom djelatnosti tek ako ministara rada na njih proširi njegovu primjenu. Prema dosadašnjoj praksi, očekuje se takvo proširenje.

Osobe koje primjenjuju ovaj (neprošireni) Kolektivni ugovor ugostiteljstva primjenjuju ga od 1. travnja 2022. godine, osim odredaba koje se odnose na nove osnovne plaće od kojih je najniža utvrđena u svoti od 4.687,50 kn. One se primjenjuju tek s obračunom plaće za lipanj 2022. godine.

Povratak na vijesti