Novi Kolektivni ugovor ugostiteljstva

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2020
Članak:
Novi Kolektivni ugovor ugostiteljstva
Stranica:
196.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      Krajem 2019. godine prestao se primjenjivati Kolektivni ugovor ugostiteljstva jer je bio sklopljen na određeno vrijeme. Od 1. siječnja 2020. godine počeo se primjenjivati novi istoimeni kolektivni ugovor koji obvezno primjenjuju samo njegovi potpisnici. Očekuje se da će se proširiti primjena toga novog kolektivnog ugovora na sve osobe koje se bave ugostiteljskom djelatnosti. Tek tada ga one moraju primijeniti.
      O tom novom kolektivnom ugovoru te o osnovnim razlikama u odnosu na istoimeni prethodno važeći kolektivni ugovor može se pročitati u ovom članku. U ovom članku naglašavaju se odredbe kolektivnog ugovora koje imaju financijski utjecaj.

1. Uvod
2. Opće odredbe
3. Obuhvat i razdoblje primjene
4. Plaća i naknade plaća
5. Materijalna prava radnika
6. Zaključak

Hashtags:
#Dohodak, #KolektivniUgovor, #MaterijalnaPrava, #Računovodstvo, #Ugostiteljstvo