Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

pip - 7.2022, str. 40
Refleksija novoga Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama na radne odnose u osnovnom školstvu
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.

Autor u članku na transparentan način daje pregled novosti koje se donose odredbama novoga Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i ...

Pror - 6.2022, str. 49
Novi kolektivni ugovori u javnom sektoru
Autor: Dražen OPALIĆ , struč. spec. oec.

Na sjednici Vlada Republike Hrvatske održane 6 svibnja 2022 godine prihvaćeni su tekstovi novoga Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike ...

rrif - 6.2022, str. 166
Kolektivni ugovor ugostiteljstva
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U članku se uz objašnjenje razlika kolektivnog ugovora iz 2022 godine u odnosu na istovrsni kolektivni ugovor iz 2018 godine ...

pip - 6.2022, str. 59
Opća primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Nakon duljeg vremena u kojemu nije postojala proširena primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva ona je ponovno uvedena S obzirom na to ...

Vijesti
Proširena je primjena Kolektivnoga ugovora ugostiteljstva
Četvrtak, 26.05.2022.

U Nar nov br 58 22 objavljena je Odluka o proširenju primjene Kolektivnoga ugovora ugostiteljstva dalje Odluka što znači da ...

Vijesti
Doneseni su novi kolektivni ugovori u javnom sektoru
Petak, 13.05.2022.

Od početka svibnja 2022 godine primjenjuju se dva nova kolektivna ugovora u javnom sektoru Kolektivni ugovor za državne službenike i ...

Vijesti
Donesen je novi Kolektivni ugovor ugostiteljstva
Četvrtak, 28.04.2022.

Objavljen je Kolektivni ugovor ugostiteljstva Nar nov br 50 22 Njega sada primjenjuju samo njegovi potpisnici Sindikat turizma i usluga ...

Vijesti
Primjena Kolektivnog ugovora za graditeljstvo
Utorak, 08.03.2022.

Iako mnoga društva i obrti koji se bave graditeljstvom nisu izvorno potpisnici Kolektivnog ugovora za graditeljstvo zbog proširenja njegove primjena ...

rrif - 3.2022, str. 205
Opća primjena Kolektivnog ugovora za graditeljstvo
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Iako je sklopljen između dvije ugovorne strane Kolektivni ugovor za graditeljstvo obvezno primjenjuju svi poslodavci koje se bave djelatnošću građevinarstva ...

Snimka webinara
Kolektivni ugovor za graditeljstvo, trajanje 70 min
Petak, 14.01.2022.

Sudska praksa
Plaća uređena kolektivnim ugovorom
Ponedjeljak, 10.01.2022.

Županijski sud u Rijeci

pip - 1.2022, str. 65
Aktualna pitanja minimalne plaće
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Početkom prosinca prošle godine stupile su na snagu prve novele propisa koji u statusnom smislu uređuje primitak nominiran kao minimalna ...

rrif - 1.2022, str. 47
Minimalna plaća u 2022. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Minimalna plaća utvrđuje se kao najniža mjesečna svota bruto plaće koja radniku pripada za rad u punom radnom vremenu U ...

rrif - 11.2021, str. 173
Aktualna pitanja plaćenog dopusta
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Plaćeni dopust kao pravo radnika iz radnog odnosa odobrava se i koristi na način i u slučajevima utvrđenim Zakonom o ...

Vijesti
Tumačenja kolektivnih ugovora za javno područje
Srijeda, 14.07.2021.

Radno pravo u javnom području uređeno je i općim kolektivnim ugovorima za državne službenike i namještenike odnosno službenike i namještenike ...

Sudska praksa
Potraživanja prava iz kolektivnog ugovora
Ponedjeljak, 14.06.2021.

Županijski sud u Splitu

Mišljenja
Produženje važenja kolektivnog ugovora
Ponedjeljak, 18.01.2021, 110-03/21-01/01

Davatelj: Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva

rrif - 12.2020, str. 302
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora za graditeljstvo
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Proširena je primjena zadnje dvije promjene Kolektivnog ugovora za graditeljstvo te se sada Kolektivni ugovor za graditeljstvo u svom ...

rrif - 10.2020, str. 171
Donesen je novi dodatak Kolektivnom ugovoru za graditeljstvo
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Iako je sklopljen još u srpnju 2020 godine novi dodatak Kolektivnom ugovoru za graditeljstvo u nekim se svojim odredbama ...

Pror - 7.2020, str. 39
Odabrano iz Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Mnoga pitanja iz područja radnog prava u području javnih služi uređena su između ostalih izvora radnog prava i odgovarajućim ...

Pror - 7.2020, str. 36
O nekim odredbama Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Mnoga pitanja iz područja radnog prava uređena su u odnosu na državne službenike i namještenike važećim kolektivnim ugovorom koji ...

Pror - 5.2020, str. 28
Tumačenja Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Kako bi se ispravno provodile odredbe Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama osnovano je tijelo ...

rrif - 4.2020, str. 246
Tumačenja Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Radi ispravne provedbe Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike tijelo koje je dobilo ovlast tumači njegove odredbe U ...

rrif - 3.2020, str. 196
Novi Kolektivni ugovor ugostiteljstva
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Krajem 2019 godine prestao se primjenjivati Kolektivni ugovor ugostiteljstva jer je bio sklopljen na određeno vrijeme Od 1 siječnja ...

Pror - 1.2020, str. 36
Promjena kolektivnih ugovora u državnim i javnim službama
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Krajem 2019 godine objavljene su promjene u dvama izvornim kolektivnim ugovorima koji obuhvaćaju javno područje Kolektivnom ugovoru za državne ...

pip - 1.2020, str. 28
Promjene u plaći i materijalnim pravima u javnom sektoru
Autor: Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.

Krajem 2019 godine Vlada Republike Hrvatske i reprezentativni sindikati sklopili su dodatke izvorišnim kolektivnim ugovorima za državne službenike i namještenike ...

Pror - 11.2019, str. 33
Promijenjen je kolektivni ugovor za zdravstvo
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Od 1 rujna 2019 godine primjenjuju se gotovo sve odredbe promijenjenoga kolektivnog ugovora za područje zdravstva i zdravstvenog osiguranja ...

Pror - 7.2019, str. 36
Neka tumačenja Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Radi ispravne primjene kolektivnih ugovora često se osnivanju tijela koja ih tumače Poneki put ta tumačenja imaju snagu kolektivnog ...