Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 6.2024, str. 157
Proširene odredbe Kolektivnog ugovora za djelatnosti drvne i papirne industrije
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Primjena Kolektivnog ugovora za djelatnosti drvne i papirne industrije Nar nov br 5 24 koji je zaključen 11 prosinca 2023 ...

rrif - 6.2024, str. 151
Promijenjena je osnovna plaća u ugostiteljskoj djelatnosti
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

Od 1 svibnja 2024 godine primjenjuju se nove osnovne plaće u ugostiteljstvu To je posljedica proširene primjene Kolektivnog ugovora ugostiteljstva ...

Vijesti
Osnovne plaće za područje građevinarstva od 1. lipnja 2024. godine
Petak, 31.05.2024.

U području kolektivnog pregovaranja za područje građevinarstva bile su potpisane sedme promjene kolektivnog ugovora za graditeljstvo Bitna promjena je ona ...

Snimka webinara
Aktualnosti kod obračuna plaće i ostalih primitaka, trajanje 235 min
Četvrtak, 09.05.2024.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.

Vijesti
Proširenje primjene novog Kolektivnoga ugovora ugostiteljstva
Ponedjeljak, 06.05.2024.

U Narodnim novinama broj 49 24 objavljena je Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora ugostiteljstva koji je sklopljen 12 3 ...

pip - 5.2024, str. 14
Neka praktična pitanja kolektivnih ugovora proširene primjene
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Kolektivni ugovor predstavlja temelj zasnivanja kolektivnoga radnog odnosa u nas Pri obradi materije kolektivnih ugovora za praksu u okviru obavljanja ...

Vijesti
Osnovne plaće za područje građevinarstva
Srijeda, 24.04.2024.

U području kolektivnog pregovaranja za područje građevinarstva bile su potpisane sedme promjene kolektivnog ugovora za graditeljstvo Bitna promjena odnosila se ...

rrif - 4.2024, str. 184
Novi kolektivni ugovor za javne službe
Autor: Dražen OPALIĆ , mag. oec.

Objavljen je Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama Osim malo promijenjenog naziva u odnosu na onaj kolektivni ugovor ...

rrif - 4.2024, str. 182
Promjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
Autor: Dražen OPALIĆ , mag. oec.

U paketu promjena koje se provode od 1 ožujka 2024 godine u području plaća u javnom području uključivo i onom ...

rrif - 4.2024, str. 160
Plaće u graditeljstvu od 1. travnja 2024. godine
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

Zadnjim sedmim izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo koji je sklopljen još 2015 godine promijenjene su osnovne plaće u ...

pip - 4.2024, str. 16
Najvažnije novosti iz Temeljnoga kolektivnog ugovora za zaposlenike u javnim službama
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.

U ovom je članku iznesen jezgrovit prikaz izmijenjenih i dopunjenih odredaba novoga Temeljnog kolektivnog ugovora za zaposlenike u javnim službama ...

Vijesti
Mijenjan je kolektivni ugovor za područje graditeljstva
Utorak, 19.03.2024.

U području kolektivnog pregovaranja između Hrvatske udruge poslodavaca i Sindikata graditeljstva Hrvatske dalje potpisnici potpisane su sedme promjene kolektivnog ugovora ...

Vijesti
Kolektivni ugovor pomoraca
Četvrtak, 07.12.2023.

Stranke Sindikat pomoraca hrvatske Nezavisni sindikat pomoraca Putničkih brodova hrvatske i Hrvatske udruga brodara MARE NOSTRUM sklopili potpisali su Kolektivni ...

Vijesti
Naknada plaće za vrijeme bolovanja u javnom području
Ponedjeljak, 04.12.2023.

Prema odredbama kolektivnih ugovora u javnom području Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike Nar nov br 56 22 128 ...

rrif - 12.2023, str. 145
Utvrđivanje plaće i naknade plaće u graditeljskoj djelatnosti
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.

Kolektivni ugovor za graditeljstvo je obvezujući za sve one poslodavce koji su registrirani i bave se djelatnosti u području F ...

Vijesti
Promjena kolektivnih ugovora u javnom području
Četvrtak, 02.11.2023.

Počevši od obračuna plaće za listopad 2023 godine mijenjana je osnovica za obračun plaće službenicima i namještenicima u javnom području ...

rrif - 10.2023, str. 181
Kolektivni ugovor za graditeljstvo od 1. rujna 2023. godine
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

Zadnjim šestim izmjenama i dopunama kolektivnog ugovora za graditeljstvo koji je sklopljen još 2015 godine promijenjene su osnovne plaće za ...

Vijesti
Svi građevinari moraju mijenjati najniže osnovne plaće
Četvrtak, 31.08.2023.

Ministar rada mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike odlukom je proširio primjenu Kolektivnog ugovora za graditeljstvo od 25 rujna 2015 ...

Vijesti
Nova promjena Kolektivnog ugovora za graditeljstvo
Srijeda, 16.08.2023.

Utvrđene su nove više osnovne plaće za radnike u graditeljstvu U kolovozu 2023 godine HUP Udruga poslodavaca graditeljstva i Sindikat ...

rrif - 7.2023, str. 159
Privremeni dodatak na plaću i regres za javne i državne službe
Autor: Dražen OPALIĆ , mag. oec.

Vlada Republike Hrvatske na svojoj sjednici održanoj 15 lipnja 2023 godine donijela je Odluku o isplati privremenog dodatka na plaću ...

rrif - 7.2023, str. 131
Promijenjena je osnovna plaća u ugostiteljskoj djelatnosti
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

Mijenjan je kolektivni ugovor ugostiteljstva Promjene u vrijeme pisanja ovog članka primjenjuju samo njegovi potpisnici Odluku o proširenju njegove primjene ...

pip - 7.2023, str. 30
Odluka Ustavnog suda o ukidanju odredaba Zakona o radu (kritički osvrt)
Autor: Josipa KLIŠANIN , dipl. iur.

Autorica u ovome članku na zanimljiv i transparentan način razmatra iznimno aktualnu Odluku Ustavnog suda Republike Hrvatske kojom su ukinute ...

Vijesti
Od srpnja 2023. promijenjena je osnovna plaća svim ugostiteljima
Srijeda, 28.06.2023.

Proširena je primjena Dodataka I o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva sklopljenog 11 travnja 2022 godine Nar nov br ...

Vijesti
Promjena plaća u ugostiteljstvu
Ponedjeljak, 12.06.2023.

Donesen je Dodatak I o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva sklopljenog 11 travnja 2022 godine Nar nov br 55 ...

Mišljenja
Ovjera kolektivnog ugovora
Srijeda, 05.04.2023, 152-01/23-01/07

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Mišljenja
Evidencija kolektivnih ugovora
Četvrtak, 23.02.2023, 110-01/23-01/59

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Snimka webinara
Izmjene u radnim odnosima, trajanje 325 min
Petak, 27.01.2023.

Autori:
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Hana VELAJ, mag. iur.
mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.

Snimka webinara
Primjena novosti iz Zakona o radu u praksi, trajanje 295 min
Srijeda, 14.12.2022.

Autori:
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Hana VELAJ, mag. iur.
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

rrif - 12.2022, str. 39
Utvrđivanje plaće i materijalna prava radnika u građevinskoj djelatnosti
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

Iako je sklopljen između dvije ugovorne strane Kolektivni ugovor za graditeljstvo zajedno s njegovih pet promjena trebaju primijeniti svi poduzetnici ...

Snimka webinara
Opća primjena Kolektivnog ugovora za graditeljstvo, trajanje 136 min
Utorak, 15.11.2022.

Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Vijesti
Dodatci kolektivnim ugovorima u javnom području
Petak, 04.11.2022.

U jednoj od prethodnih vijesti na našim mrežnim stranicama objavili smo da Vlada RH dogovorila sa sindikatima iz javnog područja ...

Vijesti
Neki direktori u graditeljstvu ne primjenjuju osnovnu plaću od 15.000,00 kn
Četvrtak, 03.11.2022.

Kolektivni ugovor za graditeljstvo Nar nov br 115 15 115 22 proširen je u Nar nov 122 22 na sve ...

Vijesti
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora za graditeljstvo
Petak, 21.10.2022.

Kao što smo najavljivali izvještavamo poštovane čitatelje da je Ministar rada mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike proširio 4 i ...

Sudska praksa
Primjena kolektivnog ugovora
Ponedjeljak, 17.10.2022.

Županijski sud u Splitu

Vijesti
Nova (peta) promjena Kolektivnog ugovora za graditeljstvo
Četvrtak, 06.10.2022.

U listopadu 2022 godine HUP Udruga poslodavaca graditeljstva i Sindikat graditeljstva Hrvatske sklopili su peti po redu Kolektivni ugovor o ...

rrif - 10.2022, str. 151
Četvrte promjene Kolektivnog ugovora za graditeljstvo
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Iako je sklopljen između dvije ugovorne strane Kolektivni ugovor za graditeljstvo zajedno s njegovim trima promjenama primjenjuju sve osobe koje ...

Vijesti
Promjena Kolektivnog ugovora za graditeljstvo
Ponedjeljak, 22.08.2022.

U srpnju 2022 godine HUP Udruga poslodavaca graditeljstva i Sindikat graditeljstva Hrvatske sklopili su četvrti po redu Kolektivni ugovor o ...

pip - 7.2022, str. 40
Refleksija novoga Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama na radne odnose u osnovnom školstvu
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.

Autor u članku na transparentan način daje pregled novosti koje se donose odredbama novoga Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i ...

Pror - 6.2022, str. 49
Novi kolektivni ugovori u javnom sektoru
Autor: Dražen OPALIĆ , struč. spec. oec.

Na sjednici Vlada Republike Hrvatske održane 6 svibnja 2022 godine prihvaćeni su tekstovi novoga Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike ...

rrif - 6.2022, str. 166
Kolektivni ugovor ugostiteljstva
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U članku se uz objašnjenje razlika kolektivnog ugovora iz 2022 godine u odnosu na istovrsni kolektivni ugovor iz 2018 godine ...

pip - 6.2022, str. 59
Opća primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Nakon duljeg vremena u kojemu nije postojala proširena primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva ona je ponovno uvedena S obzirom na to ...

Vijesti
Proširena je primjena Kolektivnoga ugovora ugostiteljstva
Četvrtak, 26.05.2022.

U Nar nov br 58 22 objavljena je Odluka o proširenju primjene Kolektivnoga ugovora ugostiteljstva dalje Odluka što znači da ...

Vijesti
Doneseni su novi kolektivni ugovori u javnom sektoru
Petak, 13.05.2022.

Od početka svibnja 2022 godine primjenjuju se dva nova kolektivna ugovora u javnom sektoru Kolektivni ugovor za državne službenike i ...

Vijesti
Donesen je novi Kolektivni ugovor ugostiteljstva
Četvrtak, 28.04.2022.

Objavljen je Kolektivni ugovor ugostiteljstva Nar nov br 50 22 Njega sada primjenjuju samo njegovi potpisnici Sindikat turizma i usluga ...

Vijesti
Primjena Kolektivnog ugovora za graditeljstvo
Utorak, 08.03.2022.

Iako mnoga društva i obrti koji se bave graditeljstvom nisu izvorno potpisnici Kolektivnog ugovora za graditeljstvo zbog proširenja njegove primjena ...

rrif - 3.2022, str. 205
Opća primjena Kolektivnog ugovora za graditeljstvo
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Iako je sklopljen između dvije ugovorne strane Kolektivni ugovor za graditeljstvo obvezno primjenjuju svi poslodavci koje se bave djelatnošću građevinarstva ...

Sudska praksa
Plaća uređena kolektivnim ugovorom
Ponedjeljak, 10.01.2022.

Županijski sud u Rijeci

pip - 1.2022, str. 65
Aktualna pitanja minimalne plaće
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Početkom prosinca prošle godine stupile su na snagu prve novele propisa koji u statusnom smislu uređuje primitak nominiran kao minimalna ...

rrif - 1.2022, str. 47
Minimalna plaća u 2022. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Minimalna plaća utvrđuje se kao najniža mjesečna svota bruto plaće koja radniku pripada za rad u punom radnom vremenu U ...

rrif - 11.2021, str. 173
Aktualna pitanja plaćenog dopusta
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Plaćeni dopust kao pravo radnika iz radnog odnosa odobrava se i koristi na način i u slučajevima utvrđenim Zakonom o ...