Promjena kolektivnih ugovora u javnom području

Datum: 02.11.2023, Četvrtak
Autor: N.D.

Počevši od obračuna plaće za listopad 2023. godine mijenjana je osnovica za obračun plaće službenicima i namještenicima u javnom području i iznosi 947,18 € bruto. To povećanje će biti vidljivo pri isplatama plaća u studenom 2023. godine. Ostale promjene koje su za državne službenike i namještenike objavljene u Dodatku III. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (Nar. nov., br. 128/23.) primjenjuju se od 25. listopada 2023. godine. U istim Narodnim novinama objavljen je i Dodatak III. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (Nar. nov., br. 128/23.) s prethodno navedenim rokom primjene.

Promjenama u oba kolektivna ugovora biti će pojašnjenje u Prilogu časopisu RRiF br. 12/23, Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika.

Povratak na vijesti