Rad sezonskih radnika – državljana trećih zemalja u RH

Časopis: Pravo i porezi - 4.2022
Članak:
Rad sezonskih radnika – državljana trećih zemalja u RH
Stranica:
8.
Autor/i:
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sažetak:

Za rad državljana trećih zemalja koji dolaze u RH raditi na sezonskim poslovima kao sezonski radnici izdaje se dozvola za boravak i rad za sezonski rad, pod uvjetima koji su uređeni odredbama Zakona o strancima. Djelatnosti u kojima je dopušteno zapošljavanje sezonskih radnika su poljoprivreda i šumarstvo te turizam i ugostiteljstvo. Autorice u članku navode uvjete pod kojima se državljanima treće zemlje može izdati dozvola za boravak i rad za sezonski rad u RH te se razmatraju socijalna i porezna pitanja rada državljana trećih zemalja u RH.

  1. Uvod
  2. Uvjeti za izdavanje dozvole za boravak i rad za sezonske radnike
  3. Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad
  4. Odlučivanje o zahtjevu za izdavanje dozvole za boravak i rad za sezonski rad
  5. Produljenje dozvole za boravak i rad za sezonski rad
  6. Socijalni status državljana trećih zemalja koji se zapošljavanju u RH
  7. Obračun poreza na dohodak
Hashtags:
#DozvolaZaBoravakIRad, #DržavljaniTrećihDržava, #SezonskiRadnici