Prijava obrtnika i fizičkih osoba koje obavljaju registriranu djelatnost u sustav e-Komunikacije

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2023
Članak:
Prijava obrtnika i fizičkih osoba koje obavljaju registriranu djelatnost u sustav e-Komunikacije
Stranica:
147.
Autor/i:
Autor: Doc. dr. sc. Jelena ČUVELJAK
Sažetak:

Dostava sudskih pismena već je obvezna za veliki broj osoba, a prošlogodišnja novela Zakona o parničnom postupku taj je krug dodatno proširila pa su i sve fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost u sporovima koji se tiču te djelatnosti obvezne koristiti ovu vrstu komunikacije sa sudom.

Stoga autorica u ovom članku ističe koje su najvažnije novosti kod dostave sudskih pismena i različite načine na koji se dostava može obaviti, ističući kako se stranke moraju pripremiti za parnični postupak, a da ne bi snosile štetne posljedice zbog neuredne dostave pismena.

  1. Uvod
  2. e-KOMUNIKACIJA
  3. Tko sve mora koristiti e-KOMUNIKACIJU
  4. Nacrt Zakona o dostavi
  5. Dostava iz drugih država
  6. Završne napomene
Hashtags:
#eKomunikacija, #Obrtnici, #ObrtništvoSlobodnaZanimanja, #SlobodnoZanimanje