Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 6.2023, str. 147
Prijava obrtnika i fizičkih osoba koje obavljaju registriranu djelatnost u sustav e-Komunikacije
Autor: Doc. dr. sc. Jelena ČUVELJAK

Dostava sudskih pismena već je obvezna za veliki broj osoba a prošlogodišnja novela Zakona o parničnom postupku taj je krug ...

rrif - 9.2022, str. 153
Što je nova u parničnom postupku
Autor: Doc. dr. sc. Jelena ČUVELJAK

Ovogodišnja izmjena pravila o parničnom postupku znatno smanjuje rokove i načine u kojima stranke mogu dostavljati svoja pisana očitovanja te ...

rrif - 9.2020, str. 189
Obveza dostave e-adrese sudskom registru i e-komunikacija
Autor: Dr. sc. Jelena ČUVELJAK , dipl. iur.

S obzirom na to da su uvedene dvije različite obveze za poduzetnike autorica u ovom članku objašnjava tko kako ...

Vijesti
Priručnik za korištenje usluge e-Komunikacija za pravne osobe
Četvrtak, 27.08.2020.

U svrhu informatizacije pravosudnog sustava Ministarstvo pravosuđa razvilo je uslugu 39 e Komunikacija 39 koja omogućava elektroničku komunikaciju sa općinskim ...

Vijesti
Dostava e-mail adrese sudskom registru i e-komunikacija sa sudovima
Ponedjeljak, 10.08.2020.

Zakonodavac je u kratkom roku poduzetnicima uveo obveze vezane uz elektroničko poslovanje što je izazvalo dosta zabuna i nejasnoća Prvenstveno ...

Mišljenja
Porez na dodanu vrijednost u graditeljskoj djelatnosti
Ponedjeljak, 29.07.2013, 410-19/13-01/271

Davatelj: Porezna uprava

pip - 3.2012, str. 66
Zlatne dionice u pravu Europske unije i hrvatskom pravu
Autori: Doc. dr. sc. Dionis JURIĆ, dipl. iur.
Vesna BELANČIĆ , dipl. iur.

Zlatne dionice su dionice koje daju posebna prava ili ovlasti državi ili drugim tijelima javnog prava a koja joj daju ...

Vijesti
Objavljeni pravilnici o kriznim porezima
Petak, 07.08.2009.

U Narodnim novinama br 96 od 4 kolovoza 2009 objavljen je Pravilnik o posebnom porezu na plaće mirovine i druge ...