Što je nova u parničnom postupku

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2022
Članak:
Što je nova u parničnom postupku
Stranica:
153.
Autor/i:
Autor: Doc. dr. sc. Jelena ČUVELJAK
Sažetak:

Ovogodišnja izmjena pravila o parničnom postupku znatno smanjuje rokove i načine u kojima stranke mogu dostavljati svoja pisana očitovanja te proširuje krug osoba koje su u obvezi sudjelovati u eKomunikaciji.

Autorica u ovom članku ističe koje su najvažnije novine i kako se stranke moraju pripremiti za parnični postupak da ne bi snosile štetne posljedice.

  1. Uvod
  2. Izmjene u općim odredbama
  3. Postupak pred sudom prvog stupnja
  4. Postupak u sporovima male vrijednosti
  5. Pravni lijekovi
  6. Ogledni spor
  7. Završne napomene
Hashtags:
#eKomunikacija, #ParničniPostupak, #ZakonOParničnomPostupku