Obveza dostave e-adrese sudskom registru i e-komunikacija

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2020
Članak:
Obveza dostave e-adrese sudskom registru i e-komunikacija
Stranica:
189.
Autor/i:
Dr. sc. Jelena ČUVELJAK , dipl. iur.
Sažetak:

      S obzirom na to da su uvedene dvije različite obveze za poduzetnike, autorica u ovom članku objašnjava tko, kako i do kada mora dostaviti podatak o e-adresi sudskom registru, a tko mora i tko može zatražiti pristup informacijskom sustavu elektroničke komunikacije sa sudovima putem ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa i u kojim rokovima.

  1. Uvod
  2. Obveze prema Zakonu o sudskom registru
  3. Obveze prema pravilima o parničnom postupku
Hashtags:
#eKomunikacija, #Pravo, #SudskiRegistar, #UpisAdreseElektroničkePošteUSudskiRegistar, #ZakonOSudskomRegistru, #ZTD