Financijska i porezna izvješća u slučaju prestanka društva bez likvidacije

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2023
Članak:
Financijska i porezna izvješća u slučaju prestanka društva bez likvidacije
Stranica:
28.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ
Sažetak:

Još 2019. godine Zakonom o trgovačkim društvima uveden je institut prestanka trgovačkih društava bez postupka likvidacije. Zbog jednostavnosti i brzine provedbe poduzetnici se često odlučuju za ovu vrstu postupka prestanka društva.

Trgovačka društva nad kojima je proveden takav postupak prestanka društva obvezna su obračunati i platiti porez na dobitak i sastaviti financijska izvješća.

U ovom je članku riječ o načinu sastavljanja prijave poreza na dobitak i financijskih izvješća u slučaju prestanka društva bez postupka likvidacije.

  1. Prestanak društva bez likvidacije
  2. Financijska i porezna izvješća za slučaj prestanka društva bez postupka likvidacije
  3. Prestanak društva bez postupka likvidacije – primjer
  4. Zaključak
Hashtags:
#Dobitak, #FinancijskaIzvješća, #PrestanakDruštva, #SkraćeniPostupakBrisanja