Triangularna trgovina u Intrastat sustavu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2023
Članak:
Triangularna trgovina u Intrastat sustavu
Stranica:
139.
Autor/i:
Autor: Tamara BABIĆ , mag. oec.
Sažetak:

Obveznici podnošenja Intrastat izvješća u Republici Hrvatskoj često sudjeluju u triangularnoj trgovini na teritoriju Europske unije, koja uključuje prijenos vlasništva nad robom između troje ili više poreznih obveznika uz istodobno samo jednu fizičku isporuku dobara od prvog isporučitelja do zadnjeg kupca. Trostrani posao je najčešći, ali ne i jedini oblik triangularne trgovine koji susrećemo u praksi.

S obzirom na to da metodologija Intrastat izvješćivanja definira pojam „triangularne trgovine“ različito od poreznih propisa, često se pojavljuju razlike u iskazivanju istoga vrijednosnog podatka između Intrastat izvješća i poreznih obrazaca. Autorica u ovome članku obrazlaže način iskazivanja takve vrste trgovine u Intrastat izvješću.

  1. Uvod
  2. Triangularna trgovina robom u Intrastat sustavu
  3. „Trostrani posao“ – triangular s trima poreznim obveznicima iz triju različitih članica EU-a
  4. „Isporuke u nizu“ – svi ostali tipovi triangulara u metodologiji Intrastat istraživanja
  5. Triangular s trima poreznim obveznicima iz dviju država članica EU-a
  6. Triangular s trima poreznim obveznicima iz dviju država članica EU-a i jedne iz treće zemlje
  7. Isporuke u nizu (triangular) s više od triju uključenih poreznih obveznika
Hashtags:
#Intrastat, #IsporukeUNizu, #LažniTrostraniPoslovi, #Triangular, #TrostraniPoslovi