Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Vijesti
Novosti u Intrastat sustavu za 2024. godinu
Utorak, 12.03.2024.

Vrijednost pragova uključivanja u Intrastat sustav RH za 2024 godinu iznosi 450 000 EUR za trgovinski tok PRIMITAK uvoz unutar ...

rrif - 1.2024, str. 124
Novosti u Intrastat sustavu za 2024. godinu
Autor: Tamara BABIĆ , mag. oec.

Statističko istraživanje o robnoj razmjeni unutar Europske Unije dalje EU poznatije pod nazivom Intrastat provodi se u Republici Hrvatskoj dalje ...

rrif - 6.2023, str. 139
Triangularna trgovina u Intrastat sustavu
Autor: Tamara BABIĆ , mag. oec.

Obveznici podnošenja Intrastat izvješća u Republici Hrvatskoj često sudjeluju u triangularnoj trgovini na teritoriju Europske unije koja uključuje prijenos vlasništva ...

rrif - 3.2023, str. 174
Intrastat izvješćivanje u 2023. godini
Autor: Tamara BABIĆ , mag. oec.

Intrastat izvješćivanje uvedeno je u EU u radi potrebe praćenja podataka o robnoj razmjeni zemalja članica Svaki poslovni subjekt je ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište prodaje dobara izvan RH
Ponedjeljak, 18.07.2022.

Društvo 1 sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dalje RH kupuje robu u Francuskoj te za navedenu isporuku dobiva račun od ...

rrif - 8.2018, str. 166
Incoterms – pariteti isporuke
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Razvojem vanjskotrgovačkog poslovanja na globalnoj razini pojavila se i potreba za jednoznačnim općepoznatim reguliranjem odnosa između kupaca i prodavatelja ...

rrif - 2.2018, str. 252
Intrastat izvješćivanje u 2018. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Intrastatovim obrascem izvještajne jedinice izvještavaju o primitcima i ili otpremi na mjesečnoj osnovi tj u mjesecu u kojem roba ...

Mišljenja
Evidentiranje PDV-a za primljenu isporuku iz EU, a račun primljen od poreznog obveznika iz treće zemlje
Srijeda, 27.01.2016, 410-19/15-01/337

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Isporuka i ugradnja opreme u objekte na području Republike Hrvatske - iskazivanje u obrascima
Nedjelja, 28.06.2015, 410-01/15-01/1004

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 12.2014, str. 193
Promjene u statističkom izvještavanju u području odnosa s inozemstvom
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.

Izvjesno je da ulaskom RH u EU nastaju promjene u statističkom praćenju koje se provodi radi sastavljanja platne bilance Zbog ...

rrif - 2.2014, str. 303
Promjene u statističkom praćenju poslovanja s inozemstvom
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.

Promijenjena je Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja iz 2012 ...

rrif - 12.2013, str. 193
Usporedba Intrastatovih podataka i podataka iz PDV-obrazaca
Autori: Darinka GURGURIĆ , dipl. oec.
Vesna POLANČEC , dipl. oec.

Pridruživanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji 1 srpnja 2013 statistički podatci o robnoj razmjeni Republike Hrvatske s inozemstvom prikupljaju se ...

rrif - 10.2013, str. 158
Pogreške u Intrastat obrascima
Autor: Ksenija OZIMEC , dipl. ing.

U razdoblju od 1 do 16 kolovoza 2013 poslovni subjekti obveznici Intrastat istraživanja podnosili su Intrastat obrasce o ostvarenoj ...

rrif - 10.2013, str. 155
Najčešća pitanja vezana za Intrastat
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.

Intrastat izvješćivanje uvedeno je u EU još početkom 1993 radi potrebe praćenja podataka o robnoj razmjeni zemalja članica koje više ...

rrif - 8.2013, str. 196
Prikupljanje podataka za istraživanje Intrastat
Autor: Ksenija OZIMEC , dipl. ing.

Ulaskom u Europsku uniju dalje EU Republika Hrvatska dalje RH postaje dio jedinstvenog tržišta EU te se u trgovini robama ...

rrif - 8.2013, str. 182
Pariteti isporuke - Incoterms
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.

Pariteti isporuke robe Incoterms transportna klauzula u ugovoru ili računu određuje koje sve troškove i rizike u vezi s dopremom ...