Usporedba Intrastatovih podataka i podataka iz PDV-obrazaca

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2013
Članak:
Usporedba Intrastatovih podataka i podataka iz PDV-obrazaca
Stranica:
193.
Autor/i:
Autori: Darinka GURGURIĆ , dipl. oec.
Vesna POLANČEC , dipl. oec.
Sažetak:
  Pridruživanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji, 1. srpnja 2013., statistički podatci o robnoj razmjeni Republike Hrvatske s inozemstvom prikupljaju se iz dvaju različitih izvora: Intrastatova obrasca za statistiku robne razmjene između zemalja članica EU (Intrastat) i jedinstvene carinske deklaracije za statistiku robne razmjene sa zemljama nečlanicama EU (Extrastat). Poštujući osnovne metodološke preporuke Statističkog ureda UN-a i Eurostata, Državni zavod za statistiku (dalje: DZS) prikupljene podatke Intrastata i Extrastata statistički obrađuje i objavljuje kao jedinstveni podatak robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom, dok je Carinska uprava odgovorna za kontrolu prikupljanih podataka od izvještajnih jedinica. S prvim izvješćima PDV-a mnoge izvještajne jedinice bile su izložene upitima Carinske uprave o podudarnosti podataka iskazanih na PDV-obrascima s podatcima iskazanim u Intrastatovim obrascima. Trebaju li se ti podatci podudarati, pišemo u nastavku ovog članka.
  1. Uvod
  2. Vrijednost robe na Intrastatovu obrascu
  3. Povezanost podataka iskazanih u obrascima PDV i sustavu Intrastat
  4. Zaključak

Hashtags:
#PoslovanjeInozemstvo, #TržišteIPropisi