Računovodstvo, revizija i financije 12/2013

Web izdanje 8,99
Činiti i nadati se - uvodnik glavnog urednika
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ
Što donose izmjene i dopune Zakona o PDV-u
Autor: Renata Kalčić, dipl. oec.
Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak
Autori: Ksenija CIPEK, dipl. oec.
Silvija BARTOLEC , dipl. oec.
Nove oznake vrste prihoda za uplatu javnih davanja nakon 1. siječnja 2014.
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Izmjene propisa koji uređuju oporezivanje dobitka
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.
Što donosi nova računovodstvena Direktiva EU 2013/34/EU
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI , ovl. rač.
Vrijednosna usklađenja i otpis potraživanja od kupaca
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Analiza potraživanja od kupaca
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Računovodstveni postupak s dodijeljenim dionicama i opcijskom kupnjom dionica
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.
Kontrolno-analitički postupci u pripremi godišnjeg obračuna za 2013.
Autori: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI , ovl. rač.
Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.
Zrinko TRCOVIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
Naplata općih prihoda i primljen novčani polog
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Obračun proizvodnje
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Prigodno darivanje radnika u 2013.
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Tko su obveznici PDV-a i tko se treba registrirati za potrebe PDV-a u 2014.
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Ispravak pretporeza za gospodarska dobra
Autor: Maja BUBALO , dipl. oec.
Graditeljske usluge – katalog za prijenos porezne obveze
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Posebni postupak oporezivanja investicijskog zlata
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Prekršajna i kaznena odgovornost za neplaćanje poreza i carine
Autor: Berislav MATKOVIĆ, dipl. iur.
Revizija goodwilla
Autor: Bruno BEŠVIR, mr. spec., ovl. rev.
Novosti o PDV-u i ulaganjima
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Financiranje bespovratnim sredstvima programa IPA – „PRAG 2013.“ (II. dio)
Autor: Ana FRESL, dipl. oec. i MBA
Promjena načina oporezivanja u obrtničkim djelatnostima
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Usporedba Intrastatovih podataka i podataka iz PDV-obrazaca
Autori: Darinka GURGURIĆ , dipl. oec.
Vesna POLANČEC , dipl. oec.
Ograničenja pri uvozu tekstila u EU
Autori: Željka KRALJ , dipl. oec.
Tina PETER
Poslovno uvjetovani i izvanredni otkaz ugovora o radu
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Ugovor o robno-trgovačkom kreditu
Autor: Damir PAVIČIĆ, dipl. iur.
Aktualna pitanja naziva (tvrtke) trgovačkog društva
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Obilježja jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću s jednim članom
Autor: Tino BEGO, dipl. iur.
Aktualnosti vezane uz knjigu odluka d.o.o.
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Gospodarska kretanja u RH i EU
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.