Računovodstvo, revizija i financije

E-izdanje 56,50 kn
Što donose izmjene i dopune Zakona o PDV-u
rrif - 12.2013, str. 18
Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak
rrif - 12.2013, str. 21
Nove oznake vrste prihoda za uplatu javnih davanja nakon 1. siječnja 2014.
rrif - 12.2013, str. 23
Izmjene propisa koji uređuju oporezivanje dobitka
rrif - 12.2013, str. 26
Što donosi nova računovodstvena Direktiva EU 2013/34/EU
rrif - 12.2013, str. 29
Vrijednosna usklađenja i otpis potraživanja od kupaca
rrif - 12.2013, str. 34
Analiza potraživanja od kupaca
rrif - 12.2013, str. 47
Računovodstveni postupak s dodijeljenim dionicama i opcijskom kupnjom dionica
rrif - 12.2013, str. 55
Kontrolno-analitički postupci u pripremi godišnjeg obračuna za 2013.
rrif - 12.2013, str. 63
Naplata općih prihoda i primljen novčani polog
rrif - 12.2013, str. 114
Obračun proizvodnje
rrif - 12.2013, str. 115
Prigodno darivanje radnika u 2013.
rrif - 12.2013, str. 118
Tko su obveznici PDV-a i tko se treba registrirati za potrebe PDV-a u 2014.
rrif - 12.2013, str. 126
Ispravak pretporeza za gospodarska dobra
rrif - 12.2013, str. 144
Graditeljske usluge – katalog za prijenos porezne obveze
rrif - 12.2013, str. 151
Posebni postupak oporezivanja investicijskog zlata
rrif - 12.2013, str. 158
Prekršajna i kaznena odgovornost za neplaćanje poreza i carine
rrif - 12.2013, str. 162
Revizija goodwilla
rrif - 12.2013, str. 165
Novosti o PDV-u i ulaganjima
rrif - 12.2013, str. 173
Financiranje bespovratnim sredstvima programa IPA – „PRAG 2013.“ (II. dio)
rrif - 12.2013, str. 175
Promjena načina oporezivanja u obrtničkim djelatnostima
rrif - 12.2013, str. 178
Usporedba Intrastatovih podataka i podataka iz PDV-obrazaca
rrif - 12.2013, str. 193
Ograničenja pri uvozu tekstila u EU
rrif - 12.2013, str. 197
Poslovno uvjetovani i izvanredni otkaz ugovora o radu
rrif - 12.2013, str. 204
Ugovor o robno-trgovačkom kreditu
rrif - 12.2013, str. 207
Aktualna pitanja naziva (tvrtke) trgovačkog društva
rrif - 12.2013, str. 218
Obilježja jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću s jednim članom
rrif - 12.2013, str. 224
Aktualnosti vezane uz knjigu odluka d.o.o.
rrif - 12.2013, str. 227
Novi propisi
rrif - 12.2013, str. 229
Gospodarska kretanja u RH i EU
rrif - 12.2013, str. 231
Vijesti iz udruge
rrif - 12.2013, str. 237
Stručne informacije
rrif - 12.2013, str. 241