Graditeljske usluge – katalog za prijenos porezne obveze

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2013
Članak:
Graditeljske usluge – katalog za prijenos porezne obveze
Stranica:
151.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
  Graditeljske usluge i prijenos porezne obveze (p.p.o.) prema određenjima propisa o PDV-u obuhvaća mnoge porezne obveznike kada koriste ili kada izvode građevinske usluge na održavanju, popravcima, rekonstrukcijama i izgradnji objekata.
  U mnogim slučajevima ne postoji dvojba je li riječ o građevinskim uslugama, ali ima dosta radova za koje se traži potvrda spadaju li u građevinske usluge.
  U članku se daje pregled – katalog usluga u graditeljstvu kao pomoć u problematici kod obračuna PDV-a. Želja nam je da se što više standardiziraju i da ih kao takve prihvate kako sami poduzetnici tako i porezni nadzor.
  1. Bitna obilježja sustava PDV-a u graditeljskoj djelatnosti
  2. Građevinske usluge na koje se primjenjuje prijenos porezne obveze
  3. Katalog građevinskih usluga
  4. Prijenos porezne obveze – bitna obilježja
  5. Račun za građevinsku uslugu
  6. Mjesto oporezivanja građevinskih usluga
  7. Umjesto zaključka
Hashtags:
#PDV, #Porezi