Prilog neprofitne organizacije

Godišnji popis (inventura) kod neprofitnih organizacija
Nepr - 12.2013, str. 3
Računovodstvene provjere prije sastavljanja financijskih izvještaja za 2013. u neprofitnom računovodstvu
Nepr - 12.2013, str. 8
Računovodstvene politike u neprofitnom računovodstvu
Nepr - 12.2013, str. 21
Utvrđivanje viška/manjka prihoda u neprofitnom računovodstvu i postupanja s viškovima/manjkovima
Nepr - 12.2013, str. 30
Financijski izvještaji u neprofitnom računovodstvu za 2013.
Nepr - 12.2013, str. 32
Stjecanje poduzetničkih prihoda kod neprofitnih organizacija
Nepr - 12.2013, str. 37
Računski plan
Nepr - 12.2013, str. 45