Prilog neprofitne organizacije 12/2013

Web izdanje 24,89
Godišnji popis (inventura) kod neprofitnih organizacija
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Računovodstvene provjere prije sastavljanja financijskih izvještaja za 2013. u neprofitnom računovodstvu
Autori: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Računovodstvene politike u neprofitnom računovodstvu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Utvrđivanje viška/manjka prihoda u neprofitnom računovodstvu i postupanja s viškovima/manjkovima
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Financijski izvještaji u neprofitnom računovodstvu za 2013.
Autori: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Andreja MILIĆ, dipl. oec.
Stjecanje poduzetničkih prihoda kod neprofitnih organizacija
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.