Utvrđivanje viška/manjka prihoda u neprofitnom računovodstvu i postupanja s viškovima/manjkovima

Časopis: Prilog neprofitne organizacije - 12.2013
Članak:
Utvrđivanje viška/manjka prihoda u neprofitnom računovodstvu i postupanja s viškovima/manjkovima
Stranica:
30.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Nakon što su se za 2013. u neprofitnom računovodstvu iskazale sve poslovne promjene koje se trebaju bilježiti, a prije izrade financijskih izvještaja koji su propisani za neprofitno računovodstvo, treba utvrditi višak/manjak poslovanja.
  Sama tehnika zaključnih knjiženja za 2013. jednaka je onoj za 2012. stoga što nema promjena u neprofitnom računovodstvu u odnosu na 2012. Ona su izrijekom propisana i od njih se ne smije odstupiti.
O provjeri pozicija knjigovodstvenih računa pisano je u ovom prilogu časopisa RRiF.
Uz tehniku utvrđivanja viška/manjka prihoda (rezultata), u ovom članku se upućuje na postupanja sa viškom/manjkom prihoda, bez obzira za koju je godinu utvrđen.
Hashtags:
#Neprofitno, #NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo