Računovodstvene politike u neprofitnom računovodstvu

Časopis: Prilog neprofitne organizacije - 12.2013
Članak:
Računovodstvene politike u neprofitnom računovodstvu
Stranica:
21.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
U neprofitnom računovodstvu ne postoji obveza sastavljanja računovodstvenih politika. Bez obzira na to, osobe koje vode neprofitno računovodstvo imaju računovodstvene politike. One možda nisu sastavljene u pisanom obliku ili ih nisu donijele ovlaštene osobe ili se razlikuju od slučaja do slučaja no ipak postoje stoga što je ponajprije ostavljen prostor za različita postupanja.
U članku se daje predložak računovodstvenih politika udruge kao jedne od najčešćih organizacija koje primjenjuju neprofitno računovodstvo.
Hashtags:
#Neprofitno, #NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo