Financijski izvještaji u neprofitnom računovodstvu za 2013.

Časopis: Prilog neprofitne organizacije - 12.2013
Članak:
Financijski izvještaji u neprofitnom računovodstvu za 2013.
Stranica:
32.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Andreja MILIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Osobe koje vode dvostavno knjigovodstvo u sustavu neprofitnog računovodstva moraju, u načelu, predati (godišnje) financijske izvještaje za 2013. koji se moraju predati do 1. ožujka 2014. Godišnji se financijski izvještaji predaju FINI, osim bilježaka uz financijske izvještaje, i Državnom uredu za reviziju.
Financijski se izvještaji za 2013. ne razlikuju po obliku i sadržaju od financijskih izvještaja za 2012.
Hashtags:
#Neprofitno, #NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo