Računovodstvene provjere prije sastavljanja financijskih izvještaja za 2013. u neprofitnom računovodstvu

Časopis: Prilog neprofitne organizacije - 12.2013
Članak:
Računovodstvene provjere prije sastavljanja financijskih izvještaja za 2013. u neprofitnom računovodstvu
Stranica:
8.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
U sustavu neprofitnog računovodstva tijekom 2013. nije bilo promjena. Stoga će obveznici primjene neprofitnog računovodstva provjeru računovodstvenog obuhvata poslovnih promjena i način njihova obuhvata provjeravati jednako kao i za prethodnu (2012.) godinu. S obzirom na to da se završna računovodstvena provjera, u načelu, obavlja krajem godine, u ovom se članku objašnjava računovodstveni pristup nizu poslovnih promjena koje su svojstvene radu neprofitnih organizacija koje se nalaze u ovom računovodstvenom sustavu.  U ovom se članku objašnjava provjera podataka iskazanih u dvostavnom knjigovodstvu.  Osobe koje vode jednostavno knjigovodstvo trebaju pristupiti provjeri iskazanih podataka u svojim poslovnim knjigama. Sadržaj podataka koji provjeravaju jednak je kao i kod dvostavnog knjigovodstva, no trebaju uzeti u obzir činjenicu da se podatci u poslovne knjige jednostavnog knjigovodstva upisuju prema novčanom načelu.  Upozorava se da svaka osoba koja pripada sustavu neprofitnog računovodstva da provjeri je li tijekom godine ispravno vodila svoje knjigovodstvo. U slučaju pogrešne prosudbe, krajnje je vrijeme da se uskladi sa svojim obvezama.
Upozoravamo sve osobe u sustavu neprofitnog računovodstva da dužnu pažnju posvete svom poreznom položaju, poglavito u sustavu PDV-a.

Hashtags:
#Neprofitno, #NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo