Posebni postupak oporezivanja investicijskog zlata

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2013
Članak:
Posebni postupak oporezivanja investicijskog zlata
Stranica:
158.
Autor/i:
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
  Zlato kao plemenita kovina je čuvar vrijednosti te je stoga jedan od sigurnijih načina ulaganja. Ulaganje u investicijsko zlato uređeno je Zakonom o porezu na dodanu vrijednost kroz posebni postupak oporezivanja, čime se ovaj oblik ulaganja izjednačava s ostalim financijskim instrumentima kod kojih je propisano oslobođenje od PDV-a. Međutim, u nekim je slučajevima propisana mogućnost izbora oporezivanja isporuka investicijskog zlata s pravom na odbitak pretporeza, o čemu više u nastavku članka.
  1. Uvod
  2. Specifičnosti posebnog postupka oporezivanja investicijskog zlata
  3. Knjigovodstveno praćenje nabave i prodaje investicijskog zlata
  4. Vođenje evidencije i čuvanje dokumentacije
  5. Zaključak
Hashtags:
#PDV, #Porezi