Promjena načina oporezivanja u obrtničkim djelatnostima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2013
Članak:
Promjena načina oporezivanja u obrtničkim djelatnostima
Stranica:
178.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
  Fizičke osobe poduzetnici, pod kojima razumijemo obrtnike, slobodna zanimanja i ostale djelatnosti koje su s motrišta oporezivanja izjednačene s obrtnicima, u pravilu su obveznici poreza na dohodak. Međutim, njima je dopušteno promijeniti način oporezivanja pa umjesto poreza na dohodak plaćati porez na dobitak ako im se to čini povoljnije. Odluku o načinu plaćanja poreza mogu donijeti dragovoljno već prilikom otvaranja djelatnosti, a ako to nisu tada učinili, to mogu učiniti samo početkom poreznog razdoblja (kalendarske godine). No, prema Zakonu o porezu na dobit oni su obvezni početi plaćati porez na dobitak kada premaše jedan od uvjeta određenih tim Zakonom i ostati u tom poreznom sustavu najmanje 5 godina. Nakon toga mogu ponovo postati obveznicima poreza na dohodak. S obzirom na to da promjenom načina oporezivanja mijenjaju načela utvrđivanja porezne osnovice, potrebno je za to postaviti temelj, a kako to učiniti, pročitajte u ovom članku.
  1. Prijelaz na porez na dobitak
  2. Utvrđivanje uvjeta prema kojima je poduzetnik fizička osoba obvezan početi plaćati porez na dobitak
  3. Postoji li obveza promjene načina oporezivanja u slučaju prestanka djelatnosti jednog poduzetnika koju nastavlja drugi poduzetnik
  4. Podliježu li obvezi promjene načina oporezivanja i fizičke osobe koje obavljaju zajedničku djelatnost
  5. Predaja zahtjeva Poreznoj upravi za prelazak na oporezivanje dobitka
  6. Sastavljanje početne bilance
  7. Obveza ispravka dobitka na kraju prve godine poslovanja i plaćanje poreza na dobitak
  8. Početna bilanca kada je imovina manja od obveza
  9. Može li porezni gubitak ostvaren u prethodnoj godini po načelu blagajne smanjiti osnovicu poreza na dobitak u sljedećoj godini
  10. Dragovoljni prelazak s plaćanja poreza a dohodak na porez na dobitak
  11. Obrtnici obveznici poreza na dobitak u socijalnom sustavu
  12. Obveza plaćanja doprinosa fizičke osobe „dobitaša“ koja obavlja djelatnost uz radni odnos
  13. Prelazak s poreza na dobitak na porez na dohodak

 
Hashtags:
#Dobitak, #Dohodak, #Obrtnici, #ObrtniciDobitaši, #Porezi, #Porezi