Ugovor o robno-trgovačkom kreditu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2013
Članak:
Ugovor o robno-trgovačkom kreditu
Stranica:
207.
Autor/i:
Autor: Damir PAVIČIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
  Izmjenama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi poduzetnicima je omogućeno da među sobom ugovaraju rokove dospijeća novčanih obveza do 360 dana, i to zaključivanjem ugovora o robnom kreditu. Ove bi im zakonske izmjene trebale olakšati poslovanje na tržištu s obzirom na to da se više, za ugovaranje rokova duljih od 60 dana, ne zahtijeva postojanje „opravdanih razloga“. Međutim, nove su zakonske odredbe otvorile i cijeli niz novih pitanja i nejasnoća pa autor u ovom članku daje detaljna pojašnjenja o tome kako zaključiti valjan ugovor o robnom kreditu, koji je njegov obvezni sadržaj, kolika je najviše dopuštena kamata u takvim ugovornim odnosima te mora li ju vjerovnik svakako zaračunati. Osim toga autor daje ogledne obrasce pogodne za sklapanje ovih ugovora u praksi kao i tablične prikaze ugovornih i zateznih kamata te dopuštenih rokova dospijeća među poduzetnicima.
  1. Uvodno
  2. Učestale izmjene zakonskog uređenja rokova ispunjenja tražbina među poduzetnicima u posljednje dvije godine
  3. Sklapanje ugovora – općenito
  4. Ugovaranje rokova dospijeća novčanih obveza
  5. Ugovor o robno-trgovačkom kreditu
  6. Kamate

 
Hashtags:
#PoslovneFinancije, #Pravo, #ZOO