Analiza potraživanja od kupaca

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2013
Članak:
Analiza potraživanja od kupaca
Stranica:
47.
Autor/i:
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sažetak:
  Kada društvo obavi prodaju dobra ili pruži uslugu svom poslovnom partneru, a kupac na dan dospijeća računa ne podmiri svoju obvezu, smatra se da novac stoji „zarobljen“ u nenaplaćenim potraživanjima. Navedeno potraživanje ne vrijedi kao na prvi dan kad je nastalo, nego društvo treba procijeniti vjerojatnost da do naplate neće doći ili da će se kupac djelomično naplatiti. Kako bi se to izbjeglo, bitno je da društvo otkrije način pronalaska kupaca neplatiša koji imaju dospjelih, a neplaćenih potraživanja kako bi na vrijeme napravilo strategiju rješenja problema i optimiziralo potencijalni nedostatak novčanog tijeka. Kako procijeniti postotke za koje treba vrijednosno uskladiti kupce neplatiše da bi i te svote bile realno prikazane u financijskim izvješćima i kojim se metodama društvo može koristiti da bi se naplata ubrzala i da se na vrijeme otkrije kupca neplatišu, pojašnjava se u nastavku članka.
  1. Kako odrediti tržišnu (fer) vrijednost potraživanja od kupaca
  2. Kako identificirati loše kupce
  3. Formiranje kreditne politike
  4. Zaključak
Hashtags:
#Računovodstvo