Vrijednosna usklađenja i otpis potraživanja od kupaca

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2013
Članak:
Vrijednosna usklađenja i otpis potraživanja od kupaca
Stranica:
34.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
  Autorica u članku piše o problemu trebaju li se potraživanja od kupaca vrijednosno usklađivati ili otpisati te koji su uvjeti da bi se trošak vrijednosnog usklađenja potraživanja od kupaca ili otpisa priznao u porezne svrhe. Računovodstveni standardi zahtijevaju iskazivanje potraživanja od kupaca prema fer vrijednosti, odnosno evidentiranje vrijednosnih usklađenja i njihovog otpisa. Kako postupiti prilikom svođenja potraživanja na fer vrijednost, odnosno kako evidentirati vrijednosna usklađenja i otpis potraživanja od kupaca u knjigovodstvu, te kakav je porezni položaj takvih vrijednosnih usklađenja i otpisa, pročitajte u nastavku članka.
  1. Početno vrednovanje potraživanja od kupaca
  2. Naknadno vrednovanje potraživanja od kupaca
  3. Evidentiranje vrijednosnog usklađenja i otpisa potraživanja od kupaca
  4. Porezni položaj vrijednosnog usklađenja i otpisa potraživanja od kupaca
  5. Zaključak
Hashtags:
#Računovodstvo