Nove oznake vrste prihoda za uplatu javnih davanja nakon 1. siječnja 2014.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2013
Članak:
Nove oznake vrste prihoda za uplatu javnih davanja nakon 1. siječnja 2014.
Stranica:
23.
Autor/i:
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sažetak:
  U Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba (Nar. nov., br. 120/13., dalje: Naredba) propisane su nove brojčane oznake (šifre) vrste prihoda za uplatu poreza i doprinosa. Izmjena se također dogodila i kod isplate primitaka koji se oporezuju u skladu s propisima za drugi dohodak, dohodak od kapitala, osiguranja i imovinskih prava. Naime, od 1. siječnja 2014. u pozivu na broj primatelja umjesto OIB-a primatelja (fizičke osobe) upisivat će se OIB isplatitelja, bez obzira na to o kojoj je vrsti dohotka riječ. Jednako tako, s obzirom na činjenicu da od 1. siječnja 2014. u uporabi više neće biti R-Sm obrazac, u poziv na broj primatelja više se neće moći upisivati oznaka R-Sm obrasca, nego oznaka izvješća obrasca JOPPD.
  1. Što se mijenja od 1. siječnja 2014.
  2. Ostale izmjene Naredbe
Hashtags:
#PlatniPromet