Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 6.2021, str. 140
Infrastrukture financijskog tržišta
Autor: Fran MEĆAR , mag. oec.

Infrastrukture financijskog tržišta iznimno su značajne za neometano funkcioniranje financijskog sustava a posredno putem njega i za realno gospodarstvo Bez ...

obav - 6.2017, str. 83
X. PREGLED UPLATNIH RAČUNA U 2017.

1 IBAN konstrukcija računa 2 Pregled uplatnih računa po gradovima općinama za porez na dobitak porez na dohodak i prirez ...

rrif - 7.2016, str. 43
Novi način popunjavanja naloga za plaćanje
Autor: Anamarija MILETIĆ, dipl. oec. i ovl. rev.

Od 6 lipnja 2016 godine prilikom isplate primanja fizičkim osobama plaće dodataka na plaću naknade za članstvo u upravi ugovora ...

rrif - 12.2015, str. 204
Nema više otkupa otpada za gotovinu
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Početkom prosinca stupaju na snagu odredbe Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadom kojima se između ostalog mijenjaju ...

rrif - 1.2014, str. 33
Primjena novih oznaka za uplatu doprinosa i poreza na dohodak nakon 1. siječnja 2014.
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Objavljene su Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba Nar nov br ...

rrif - 12.2013, str. 23
Nove oznake vrste prihoda za uplatu javnih davanja nakon 1. siječnja 2014.
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

U Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba Nar nov br ...

rrif - 7.2013, str. 156
Novosti u poslovanju ovlaštenih mjenjača
Autor: Zoran JURAK, univ. spec. oec.

Mjenjački poslovi obuhvaćaju otkup strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu za gotovinu u kunama te prodaju strane ...

obav - 5.2013, str. 64
X. PREGLED UPLATNIH RAČUNA U 2013.

1 IBAN KONSTRUKCIJA RAČUNA OD 1 LIPNJA 2013 2 PREGLED UPLATNIH RAČUNA PO GRADOVIMA OPĆINAMA ZA POREZ NA DOBITAK POREZ ...

obav - 5.2013, str. 55
IX. FINANCIJSKE OBAVIJESTI

1 MOGUĆNOSTI ISPLATE U GOTOVU NOVCU 2 SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA 3 VODEĆI BROJEVI BANAKA4 OIB U PLATNOM ...

obav - 5.2013, str. 49
VII. PODSJETNIK ZA ZAKONSKA PLAĆANJA I OBVEZE U 2013.

1 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST1 1 UPLATA PDV a ZA PROMET U TUZEMSTVU I PRI UVOZU1 2 POVRAT PDV a ...

rrif - 4.2013, str. 52
IBAN računi za uplatu poreza i doprinosa za isplatu plaće
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

U procesu približavanja Republike Hrvatske dalje RH članstvu u Europskoj uniji dalje EU hrvatsko se zakonodavstvo usklađuje s platnim sustavom ...

obav - 2.2013, str. 62
X. PREGLED UPLATNIH RAČUNA U 2013.

1 IBAN KONSTRUKCIJA RAČUNA OD 1 LIPNJA 2013 2 PREGLED UPLATNIH RAČUNA PO GRADOVIMA OPĆINAMA ZA POREZ NA DOBITAK POREZ ...

obav - 2.2013, str. 47
VII. PODSJETNIK ZA ZAKONSKA PLAĆANJA I OBVEZE U 2013.

1 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST1 1 UPLATA PDV a ZA PROMET U TUZEMSTVU I PRI UVOZU1 2 POVRAT PDV a ...

rrif - 2.2013, str. 122
Fiskalizacija u poslovanju komunalnih društava
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Komunalna društva također su obveznici fiskalizacije u prometu gotovinom ali ne za sve djelatnosti koje obavljaju U nastavku članka pišemo ...

rrif - 2.2013, str. 23
Isplate u gotovu novcu
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.

U tekućem poslovanju često se nalazimo u dvojbi smije li se nešto isplatiti u gotovu novcu ili ne i u ...

rrif - 1.2013, str. 293
Novosti u platnom prometu 2013.
Autor: Dalibor GOLEŠ, dipl. oec.

Od 1 lipnja 2013 u potpunosti se primjenjuje Zakon o platnom prometu pa i onaj dio koji se odnosi na ...

rrif - 1.2013, str. 104
IV. Blagajnički maksimum i mogući manjkovi u blagajni poduzetnika
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.

1 Uvod 2 Blagajnički maksimum prema Zakonu o fiskalizaciji i stanje blagajne na dan 31 prosinca 3 Zatečeni novac u ...

rrif - 1.2013, str. 31
Uvođenje blagajničkog maksimuma
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Stupanjem na snagu Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom svi obveznici fiskalizacije 1 siječnja 2013 obvezni su internim aktom utvrditi ...

rrif - 12.2012, str. 19
Primjena Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom
Autor: Mr. sc. Marijana VURAIĆ KUDELJAN

Fiskalizacija te njezino uvođenje ovih dana je vrlo aktualna tema između poduzetnika koji posluju na području RH Razlog tome je ...

obav - 10.2012, str. 62
X. PREGLED UPLATNIH RAČUNA U 2012.

1 PREGLED UPLATNIH RAČUNA PO GRADOVIMA OPĆINAMA ZA POREZ NA DOBITAK POREZ NA DOHODAK I PRIREZ SPOMENIČKU RENTU ČLANARINU TURISTIČKIM ...

obav - 10.2012, str. 47
VII. PODSJETNIK ZA ZAKONSKA PLAĆANJA I OBVEZE U 2012.

1 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST1 1 UPLATA PDV a ZA PROMET U TUZEMSTVU I PRI UVOZU1 2 POVRAT PDV a ...

obav - 9.2012, str. 62
X. PREGLED UPLATNIH RAČUNA U 2012.

1 PREGLED UPLATNIH RAČUNA PO GRADOVIMA OPĆINAMA ZA POREZ NA DOBITAK POREZ NA DOHODAK I PRIREZ SPOMENIČKU RENTU ČLANARINU TURISTIČKIM ...

obav - 9.2012, str. 47
VII. PODSJETNIK ZA ZAKONSKA PLAĆANJA I OBVEZE U 2012.

1 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST1 1 UPLATA PDV a ZA PROMET U TUZEMSTVU I PRI UVOZU1 2 POVRAT PDV a ...

rrif - 8.2012, str. 59
Provedba uredbe o plaćanju doprinosa prema plaći i primitcima uz plaću
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Na temelju dobivene ovlasti prema čl 248 a Zakona o doprinosima Vlada RH donijela je Uredbu o načinu provedbe plaćanja ...

obav - 7.2012, str. 62
X. PREGLED UPLATNIH RAČUNA U 2012.

1 PREGLED UPLATNIH RAČUNA PO GRADOVIMA OPĆINAMA ZA POREZ NA DOBITAK POREZ NA DOHODAK I PRIREZ SPOMENIČKU RENTU ČLANARINU TURISTIČKIM ...

obav - 7.2012, str. 47
VII. PODSJETNIK ZA ZAKONSKA PLAĆANJA I OBVEZE U 2012.

1 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST1 1 UPLATA PDV a ZA PROMET U TUZEMSTVU I PRI UVOZU1 2 POVRAT PDV a ...

rrif - 7.2012, str. 161
Novosti u nacionalnom platnom prometu
Autor: Dalibor GOLEŠ, dipl. oec.

Na temelju tog Zakona Hrvatska narodna banka donijela je Odluku o načinu otvaranja transakcijskih računa Nar nov br 3 11 ...

obav - 2.2012, str. 62
X. PREGLED UPLATNIH RAČUNA U 2012.

1 PREGLED UPLATNIH RAČUNA PO GRADOVIMA OPĆINAMA ZA POREZ NA DOBITAK POREZ NA DOHODAK I PRIREZ SPOMENIČKU RENTU ČLANARINU TURISTIČKIM ...

obav - 2.2012, str. 47
VII. PODSJETNIK ZA ZAKONSKA PLAĆANJA I OBVEZE U 2012.

1 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST1 1 UPLATA PDV a ZA PROMET U TUZEMSTVU I PRI UVOZU1 2 POVRAT PDV a ...

obav - 6.2011, str. 50
X. PREGLED UPLATNIH RAČUNA U 2011.

1 PREGLED UPLATNIH RAČUNA PO GRADOVIMA OPĆINAMA ZA POREZ NA DOBITAK POREZ NA DOHODAK I PRIREZ SPOMENIČKU RENTU ČLANARINU TURISTIČKIM ...

obav - 6.2011, str. 36
VII. PODSJETNIK ZA ZAKONSKA PLAĆANJA I OBVEZE U LIPNJU 2011.

1 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST1 1 UPLATA PDV a ZA PROMET U TUZEMSTVU I PRI UVOZU1 2 POVRAT PDV a ...

obav - 1.2011, str. 37
VII. PODSJETNIK ZA ZAKONSKA PLAĆANJA I OBVEZE U DRUGOM POLUGODIŠTU 2010.

1 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST1 1 UPLATA PDV a ZA PROMET U TUZEMSTVU I PRI UVOZU1 2 POVRAT PDV a ...

obav - 9.2010, str. 49
X. PREGLED UPLATNIH RAČUNA U 2010.

1 PREGLED UPLATNIH RAČUNA PO GRADOVIMA OPĆINAMA ZA POREZ NA DOBITAK POREZ NA DOHODAK I PRIREZ SPOMENIČKU RENTU ČLANARINU TURISTIČKIM ...

rrif - 9.2010, str. 101
Promjene u platnom prometu
Autor: Mr. sc. Miroslav GREGUREK

Platni promet u RH prolazi kroz velike promjene koje bismo mogli podijeliti na tri dimenzije funkcionalnu strukturnu i sistemsku Mijenjaju ...

obav - 7.2010, str. 49
X. PREGLED UPLATNIH RAČUNA U 2010.

1 PREGLED UPLATNIH RAČUNA PO GRADOVIMA OPĆINAMA ZA POREZ NA DOBITAK POREZ NA DOHODAK I PRIREZ SPOMENIČKU RENTU ČLANARINU TURISTIČKIM ...

obav - 7.2010, str. 49
IX. c OIB U PLATNOM PROMETU

 • Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba za 2010. godinu

obav - 7.2010, str. 48
IX. a VODEĆI BROJEVI BANAKA

 • U nastavku se daje popis banaka s pripadajućim vodećim brojevima i SWIFT adresama

obav - 2.2010, str. 49
X. PREGLED UPLATNIH RAČUNA U 2010.

1 PREGLED UPLATNIH RAČUNA PO GRADOVIMA OPĆINAMA ZA POREZ NA DOBITAK POREZ NA DOHODAK I PRIREZ SPOMENIČKU RENTU ČLANARINU TURISTIČKIM ...

obav - 2.2010, str. 48
IX. c OIB U PLATNOM PROMETU

Objavljena je nova Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba za 2010 ...

obav - 2.2010, str. 47
IX. a VODEĆI BROJEVI BANAKA

 • U nastavku se daje popis banaka s pripadajućim vodećim brojevima i SWIFT adresama

rrif - 12.2009, str. 156
Novi Zakon o platnom prometu
Autor: Mr. sc. Miroslav GREGUREK

Platni je promet u svakoj zemlji pa tako i u RH krvotok gospodarskog javnog i financijskog sektora Godine 1991 RH ...

rrif - 10.2009, str. 155
Dubinska analiza stranke pri sprječavanju pranja novca
Autor: Boris MASNJAK, dipl. oec.

Objavljeno je nekoliko novih provedbenih propisa iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma Među zanimljivijima riječ je o onima ...

rrif - 10.2009, str. 84
Redoslijed plaćanja u uvjetima blokade računa
Autor: Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.

Redoslijed plaćanja uređuje nekoliko zakonskih propisa Zakon o platnom prometu uređuje da se nalozi za plaćanje izvršavaju na dan valute ...

obav - 9.2009, str. 51
Pregled uplatnih računa u 2009.

PREGLED UPLATNIH RAČUNA PO GRADOVIMA OPĆINAMA ZA POREZ NA DOBITAK POREZ NA DOHODAK I PRIREZ SPOMENIČKU RENTU ČLANARINU TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA ...

obav - 9.2009, str. 42
FINANCIJSKE OBAVIJESTI I.

MOGUĆNOSTI ISPLATE U GOTOVU NOVCUSPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMAPREGLED VEZNIH OZNAKA PRI POPUNJAVANJU NALOGA ZA PLAĆANJESTOPA ZATEZNE I UGOVORNE ...

rrif - 8.2009, str. 54
Što se može isplatiti u gotovu novcu
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.

U tekućem poslovanju često nailazimo na pitanje smije li se nešto isplatiti u gotovu novcu Ograničenja su definirana poreznim propisima ...

rrif - 11.2008, str. 93
Novi zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
Autor: Ljubica LEKIĆ, dipl. oec.

Od 1 siječnja 2009 stupa na snagu Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma Taj zakon donosi bitne novosti ...

rrif - 5.2007, str. 84
Zadužnica – izdavanje, naplata i prijenos
Autor: Nenad ŠIMUNEC, dipl. iur.

U časopisu Pravo i porezi br 3 07 str 18 do 22 objavili smo članak o nekim pitanjima vezanim za ...

rrif - 5.2007, str. 76
Mjenice u poslovnoj praksi
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

U gospodarskoj praksi mjenica je i dalje zadržala svoju ulogu instrumenta osiguranja plaćanja Naime između dvojbe treba li za osiguranje ...