Zadužnica – izdavanje, naplata i prijenos

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2007
Članak:
Zadužnica – izdavanje, naplata i prijenos
Stranica:
84.
Autor/i:
Nenad ŠIMUNEC, dipl. iur.
Sažetak:
U časopisu Pravo i porezi, br. 3/07., str. 18. do 22. objavili smo članak o nekim pitanjima vezanim za zadužnicu. U ovome broju našega časopisa slijedi nastavak objave te bitne teme razmatranjem pitanja vezanih za izdavanje, naplatu i prijenos zadužnice, iznoseći pritom ogledne primjere relevantnih akata. Napominjemo da se zadužnica najjednostavnije određuje kao obligacijski vrijednosni papir. Vrste zadužnice su obična i bjanko zadužnica, a propis koji ovaj institut uređuje jest Ovršni zakon (Nar. nov., br. 57/96. do 88/05. - čl. 183. Zapljena računa na temelju zadužnice i čl. 183.a – Zapljena na temelju bjanko zadužnice, dalje: OZ).
  1. Izdavanje obične zadužnice
  2. Izdavanje i popunjavanje bjanko zadužnice
  3. Prijenos zadužnice
  4. Naplata zadužnice
Hashtags:
#PlatniPromet, #PoslovneFinancije