FINANCIJSKE OBAVIJESTI I.

Časopis: Prilog stručne obavijesti - 9.2009
Članak:
FINANCIJSKE OBAVIJESTI I.
Stranica:
42.
Autor/i:
Sažetak:
  • MOGUĆNOSTI ISPLATE U GOTOVU NOVCU
  • SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA
  • PREGLED VEZNIH OZNAKA PRI POPUNJAVANJU NALOGA ZA PLAĆANJE
  • STOPA ZATEZNE I UGOVORNE KAMATE (izračun, pregledi po godinama)
  • STOPA DISKONTNE (ESKONTNE) STOPE HRVATSKE NARODNE BANKE
  • Hashtags:
    #PlatniPromet