X. PREGLED UPLATNIH RAČUNA U 2013.

Časopis: Prilog stručne obavijesti - 5.2013
Članak:
X. PREGLED UPLATNIH RAČUNA U 2013.
Stranica:
64.
Autor/i:
Autor:
Sažetak:

1. IBAN KONSTRUKCIJA RAČUNA OD 1. LIPNJA 2013.

2. PREGLED UPLATNIH RAČUNA PO GRADOVIMA / OPĆINAMA ZA POREZ NA DOBITAK, POREZ NA DOHODAK I PRIREZ, SPOMENIČKU RENTU, ČLANARINU TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I ŠIFRE GRADA / OPĆINE ZA R-SM

3. UPLATNI RAČUNI ZA PLAĆANJE DOPRINOSA HRVATSKOJ OBRTNIČKOJ KOMORI

Hashtags:
#PlatniPromet