Redoslijed plaćanja u uvjetima blokade računa

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2009
Članak:
Redoslijed plaćanja u uvjetima blokade računa
Stranica:
84.
Autor/i:
Autor: Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.
Sažetak:
Redoslijed plaćanja uređuje nekoliko zakonskih propisa. Zakon o platnom prometu uređuje da se nalozi za plaćanje izvršavaju na dan valute, a ako nema dovoljno sredstava na računima, prema propisanom redoslijedu plaćanja, odnosno vremenskom redoslijedu njihova primitka u banku, ako redoslijed nije propisan. No Opći porezni zakon, Ovršni zakon i Zakon o izvršavanju državnog proračuna propisuju prednosni red rješenjima o ovrsi za plaćanja poreznog duga, drugim rješenjima o ovrsi i nalozima Ministarstva financija koji su izdani za naplatu po aktiviranom državnom jamstvu. Više o tome pročitajte u nastavku članka.
  1. Zakonski okvir
  2. Plaćanje obveza prema dobavljačima, državi i ostalim subjektima
  3. Plaćanja po aktiviranim vrijednosnim papirima
  4. Plaćanje poreznih obveza prema rješenju o ovrsi
  5. Plaćanje ostalih obveza prema rješenjima o ovrsi
  6. Plaćanje po aktiviranim državnim jamstvima
  7. Definiranje redoslijeda plaćanja
  8. Zaključak
Hashtags:
#PlatniPromet