Računovodstvo, revizija i financije 10/2009

Web izdanje 8,99
Popusti i sniženja s poreznog i računovodstvenog motrišta
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo državnih potpora
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo tečajnih razlika
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstveni i porezni položaj softvera
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Izvanredni rashodi
Autor: Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.
Nabavna vrijednost građevina
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti razdoblja prema novom MRS-u 1
Autor: Dr. sc. Vinko BELAK
Statistički izvještaji za razdoblje siječanj – rujan 2009.
Autor: Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.
Smanjenje vrijednosti potraživanja i obračunska plaćanja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Računovodstveno i porezno motrište likvidacije udruge
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Dodatna ulaganja na dugotrajnoj nefinancijskoj imovini
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Financijski izvještaj za razdoblje siječanj – rujan 2009.
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Pravo na osobne odbitke
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Plaće vodećih osoba državnih tvrtki
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Jačanje otvorenosti i odgovornosti financijskog izvještavanja
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Sprječavanje utaja poreza, javna nabava i pomoć bankama
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Redoslijed plaćanja u uvjetima blokade računa
Autor: Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.
Naplata tražbine u ovršnom postupku
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Adekvatnost kapitala investicijskih društava
Autor: Mijo Jozić
Metoda vrednovanja upravljačkih opcija (real option) pri ocjeni i planiranju investicijskih projekata
Autor: Mr. sc. Dolores PUŠAR BANOVIĆ, dipl. oec.
Pregled društva prije preuzimanja ili spajanja (Due diligence)
Autor: Dr. sc. Vladimir LASIĆ
Obračun PDV-a na isporuke dobara ispod nabavne vrijednosti
Autor: Mr. sc. Ljubica JAVOR, dipl. oec.
Povećanje temeljnog kapitala iz dobitka nakon promjene poreznog tretmana
Autor: Nenad ŠIMUNEC, dipl. iur.
Primjena osobnoga identifikacijskog broja na računima i drugim poslovnim ispravama (OIB) od 1. 1. 2010.
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Zastara – o primjeni građansko-pravnih pravila u poreznom pravu
Autor: Doc. dr. sc. Nataša ŽUNIĆ-KOVAČEVIĆ, dipl. iur.
Porezni nadzor u svjetlu novog OPZ-a
Autori: Mr. sc. Ana GALUŠIĆ, dipl. oec.
Nada PETROVIĆ, dipl. oec.
Zdravko VUKŠIĆ, dipl. oec.
Pojednostavljeni postupci deklariranja i ovlašteni primatelji
Autor: Boris ŠOŠTARIĆ, dipl. iur.
Dubinska analiza stranke pri sprječavanju pranja novca
Autor: Boris MASNJAK, dipl. oec.
Obvezni doprinosi i primitci članova uprave i izvršnih direktora
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Zahtjev za potpore za očuvanje radnog mjesta
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Raskid ugovora o radu prema sudskoj odluci
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Projektni pristup izgradnji poslovno-informacijskog sustava
Autor: Mr. sc. Mladen METER
Gospodarska kretanja u Hrvatskoj i EU
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.
Posebni porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.