Računovodstvo, revizija i financije

Jednom prava... - uvodnik
rrif - 10.2009, str. 13
Popusti i sniženja s poreznog i računovodstvenog motrišta
rrif - 10.2009, str. 15
Računovodstvo državnih potpora
rrif - 10.2009, str. 21
Računovodstvo tečajnih razlika
rrif - 10.2009, str. 27
Računovodstveni i porezni položaj softvera
rrif - 10.2009, str. 32
Izvanredni rashodi
rrif - 10.2009, str. 38
Nabavna vrijednost građevina
rrif - 10.2009, str. 42
Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti razdoblja prema novom MRS-u 1
rrif - 10.2009, str. 46
Statistički izvještaji za razdoblje siječanj – rujan 2009.
rrif - 10.2009, str. 55
Smanjenje vrijednosti potraživanja i obračunska plaćanja
rrif - 10.2009, str. 56
Računovodstveno i porezno motrište likvidacije udruge
rrif - 10.2009, str. 59
Dodatna ulaganja na dugotrajnoj nefinancijskoj imovini
rrif - 10.2009, str. 66
Financijski izvještaj za razdoblje siječanj – rujan 2009.
rrif - 10.2009, str. 67
Pravo na osobne odbitke
rrif - 10.2009, str. 69
Plaće vodećih osoba državnih tvrtki
rrif - 10.2009, str. 77
Jačanje otvorenosti i odgovornosti financijskog izvještavanja
rrif - 10.2009, str. 80
Sprječavanje utaja poreza, javna nabava i pomoć bankama
rrif - 10.2009, str. 82
Redoslijed plaćanja u uvjetima blokade računa
rrif - 10.2009, str. 84
Naplata tražbine u ovršnom postupku
rrif - 10.2009, str. 88
Adekvatnost kapitala investicijskih društava
rrif - 10.2009, str. 95
Metoda vrednovanja upravljačkih opcija (real option) pri ocjeni i planiranju investicijskih projekata
rrif - 10.2009, str. 97
Pregled društva prije preuzimanja ili spajanja (Due diligence)
rrif - 10.2009, str. 105
Obračun PDV-a na isporuke dobara ispod nabavne vrijednosti
rrif - 10.2009, str. 110
Povećanje temeljnog kapitala iz dobitka nakon promjene poreznog tretmana
rrif - 10.2009, str. 115
Primjena osobnoga identifikacijskog broja na računima i drugim poslovnim ispravama (OIB) od 1. 1. 2010.
rrif - 10.2009, str. 119
Zastara – o primjeni građansko-pravnih pravila u poreznom pravu
rrif - 10.2009, str. 124
Porezni nadzor u svjetlu novog OPZ-a
rrif - 10.2009, str. 134
RRiF-ovi porezni savjeti
rrif - 10.2009, str. 141
Pojednostavljeni postupci deklariranja i ovlašteni primatelji
rrif - 10.2009, str. 149
Dubinska analiza stranke pri sprječavanju pranja novca
rrif - 10.2009, str. 155
Obvezni doprinosi i primitci članova uprave i izvršnih direktora
rrif - 10.2009, str. 161
Zahtjev za potpore za očuvanje radnog mjesta
rrif - 10.2009, str. 166
Raskid ugovora o radu prema sudskoj odluci
rrif - 10.2009, str. 171
Projektni pristup izgradnji poslovno-informacijskog sustava
rrif - 10.2009, str. 173
Gospodarska kretanja u Hrvatskoj i EU
rrif - 10.2009, str. 178
Posebni porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke
rrif - 10.2009, str. 192