Porezni nadzor u svjetlu novog OPZ-a

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2009
Članak:
Porezni nadzor u svjetlu novog OPZ-a
Stranica:
134.
Autor/i:
Autori: Mr. sc. Ana GALUŠIĆ, dipl. oec.
Nada PETROVIĆ, dipl. oec.
Zdravko VUKŠIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
 Porezni je nadzor dio porezno-pravnog odnosa u kojem Porezna uprava provodi postupak radi provjere i utvrđivanja činjenica bitnih za oporezivanje kod poreznih obveznika i drugih osoba. Porezni se nadzor provodi sukladno zakonima kojima se utvrđuje pojedina vrsta poreza, dok se postupak poreznog nadzora provodi prema odredbama Općega poreznog zakona (Nar. nov., br. 147/08., dalje: OPZ).Novim su Općim poreznim zakonom koji se primjenjuje od 1. siječnja 2009. izmijenjene pojedine odredbe koje se odnose na porezni nadzor.Cilj ovoga članka je kroz pitanja i odgovore na jednostavan i razumljiv način poreznim obveznicima objasniti što je porezni nadzor, kako se provodi i koja su njihova prava i obveze što proizlaze iz važećih propisa u vezi s provedbom poreznog nadzora.
  1. Porezni nadzor
  2. Razdoblje poreznog nadzora i zastare
  3. Zastupanje u poreznom nadzoru i izuzeće inspektora
  4. Porezna tajna u poreznom nadzoru
  5. Dostava akata u poreznom nadzoru
  6. Rokovi u poreznom nadzoru
  7. Tijek poreznog nadzora
  8. Akti u poreznom nadzoru
  9. Pravni lijekovi u poreznom nadzoru
  10. Porezni prekršaji u poreznom nadzoru
Hashtags:
#OPZ, #Porezi