Računovodstvo tečajnih razlika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2009
Članak:
Računovodstvo tečajnih razlika
Stranica:
27.
Autor/i:
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Poduzetnici koji posluju s inozemstvom svoja potraživanja od inozemnih kupaca, obveze prema inozemnim dobavljačima i stanje novčanih sredstava na deviznom računu iskazuju u kunskoj protuvrijednosti po odabranom tečaju na određeni dan. Vrijednost se ovakve imovine i obveza mijenja promjenom tečaja te je nužan nastanak tečajnih razlika koje se odražavaju na visinu prihoda i rashoda društva. Utjecaj tečajnih razlika na financijski rezultat poduzetnika veći je što je on više ovisan o uvozu odnosno izvozu.
  1. Uvod
  2. Koji tečaj primijeniti i na koje stavke
  3. Utvrđivanje tečajnih razlika
  4. Primjeri knjiženja tečajnih razlika
  5. Zaključak
Hashtags:
#Devizno, #PoslovanjeInozemstvo, #Računovodstvo, #TrgovinaSInozemstvom