Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 11.2023, str. 112
Registriranje hrvatskih poreznih obveznika za potrebe PDV-a u Francuskoj
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

U RRiF u br 8 23 pisali smo u kojim se slučajevima hrvatski porezni obveznici trebaju registrirati za potrebe PDV ...

rrif - 12.2013, str. 197
Ograničenja pri uvozu tekstila u EU
Autori: Željka KRALJ , dipl. oec.
Tina PETER

Ograničenja pri uvozu tekstila u EU Obrađujući teme iz područja zajedničke trgovinske politike EU autorice nastavljaju s upoznavanjem hrvatskih gospodarstvenika ...

rrif - 11.2013, str. 75
Uvoz dobara u EU, odnosno RH s motrišta PDV-a
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.

Uvozom dobara podrazumijeva se svaki unos dobara u Europsku uniju koja nisu u slobodnom prometu na području Europske unije ...

rrif - 6.2013, str. 148
Slobodno kretanje roba i slobodno pružanje usluga na jedinstvenom tržištu Europske unije
Autor: Mr. Ladislava ČELAR

Sudjelovanje na unutarnjem tržištu EU vodi do daljnje liberalizacije trgovine u Republici Hrvatskoj dajući veće mogućnosti gospodarstvenicima ali i ...

rrif - 12.2012, str. 186
Izvozne subvencije
Autori: Tina PETER
Željka KRALJ , dipl. oec.

Izvozne subvencije mjera su zajedničke poljoprivredne politike kojoj je cilj poticanje izvoza a samim tim i proizvodnje poljoprivrednih proizvoda u ...

rrif - 2.2012, str. 188
Nova pravila Međunarodne trgovinske komore INCOTERMS® 2010. i njihov utjecaj na carinsku vrijednost robe
Autor: Mr. sc. Branka TUĐEN, dipl. oec.

Kako su 1 siječnja 2011 stupila na snagu nova pravila Međunarodne trgovinske komore za uporabu domaćih i međunarodnih trgovinskih termina ...

rrif - 6.2011, str. 132
INCOTERMS 2010 i njihov utjecaj na carinsku vrijednost robe
Autor: Mr. sc. Branka TUĐEN, dipl. oec.

Kako su s 1 siječnjem 2011 stupila na snagu nova pravila Međunarodne trgovačke komore za upotrebu domaćih i međunarodnih trgovinskih ...

rrif - 10.2009, str. 27
Računovodstvo tečajnih razlika
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Poduzetnici koji posluju s inozemstvom svoja potraživanja od inozemnih kupaca obveze prema inozemnim dobavljačima i stanje novčanih sredstava na deviznom ...

rrif - 7.2009, str. 121
Neka motrišta trgovanja uslugama s inozemstvom
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Nije rijetkost da se u hrvatskim financijskim izvještajima kao jedan od dodatnih podataka traži podatak o trgovini uslugama s inozemstvom ...

rrif - 10.2008, str. 109
Novosti vezane za izvoz robe s dvojnom namjenom
Autor: Vesna FOCHT, dipl. oec.

Zakonom o izvozu robe s dvojnom namjenom utvrđeni su uvjeti za izvoz robe s dvojnom namjenom nadležnosti tijela državne uprave ...

rrif - 4.2007, str. 77
Posebnosti poslovanja u inozemstvu za 2006.
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

U skladu s propisima domicilnih zemalja tuzemni poslovni subjekti u inozemstvu mogu poslovati što uključuje i obavljanje djelatnosti u inozemstvu ...