Neka motrišta trgovanja uslugama s inozemstvom

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2009
Članak:
Neka motrišta trgovanja uslugama s inozemstvom
Stranica:
121.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Nije rijetkost da se u hrvatskim financijskim izvještajima kao jedan od dodatnih podataka traži podatak o trgovini uslugama s inozemstvom. U novije vrijeme, do kraja 2007., zahtijevao se podatak o prihodima od prodaje proizvoda i usluga u inozemstvu (obrazac GFI-POD, AOP 098 – do kraja 2007.), a od 2008. zahtijeva se podatak o prihodima od prodaje u inozemstvu (obrazac POD-DOP, AOP 233).Pri popunjavanju tog podatka pozornost treba obratiti na određenje dva osnovna pojma: pojma usluge i pojma trgovine uslugama s inozemstvom.Pozornost treba obratiti i na vrstu usluge kojom se trguje.
  1. Uvod
  2. Pojam usluga u teoriji i praksi
  3. Što je trgovanje uslugama s inozemstvom
  4. Trgovina uslugama s inozemstvom u zakonu o trgovini
  5. Problemi u praksi
  6. Zaključak
Hashtags:
#PoslovanjeInozemstvo, #TrgovinaSInozemstvom