INCOTERMS 2010 i njihov utjecaj na carinsku vrijednost robe

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2011
Članak:
INCOTERMS 2010 i njihov utjecaj na carinsku vrijednost robe
Stranica:
132.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Branka TUĐEN, dipl. oec.
Sažetak:

Kako su s 1. siječnjem 2011. stupila na snagu nova pravila Međunarodne trgovačke komore za upotrebu domaćih i međunarodnih trgovinskih termina INCOTERMS 2010, primijećeno je da postoji dosta nedoumica u njihovoj primjeni od strane uvoznika, i to ponajviše u razumijevanju koji dio troškova transporta treba dodati cijeni robe iz računa prodavatelja da bi se dobila carinska vrijednost robe. O istome više u nastavku, s posebnim osvrtom na dva nova termina DAT i DAP.

1. Uvodno – carinska vrijednost/trošak transporta
2. Pravila Međunarodne trgovačke komore za upotrebu domaćih i međunarodnih trgovinskih termina
3. INCOTERMS 2000/INCOTERMS 2010
4. Zaključno

Hashtags:
#Devizno, #PoslovanjeInozemstvo, #TrgovinaSInozemstvom