Baza znanja

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Vijesti
Poslovanje sa stranom gotovinom
Petak, 03.09.2021.

Iako je RH članica EU ona ima samostalno uređeno devizno poslovanje koje se odnosi na sve druge zemlje uključivo i ...

rrif - 9.2021, str. 145
Strana gotovina
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Poslovanje gotovim novcem u poslovnom je svijetu ograničeno U tuzemnom pravnom okviru poslovanje gotovim novcem uređeno je propisima koji ponekad ...

rrif - 9.2021, str. 58
Odgovori koje ste trebali
Autor:

U ovoj rubrici obrađujemo onu problematiku koja možda nije bila dovoljno objašnjena u člancima našeg časopisa Vaša pitanja su nam ...

rrif - 7.2021, str. 29
Računovodstveno motrište poslovanja inozemnih podružnica u RH
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže postupak osnivanja stranih podružnica u Republici Hrvatskoj dalje RH te objašnjava računovodstveno i porezno motrište njihova ...

Vijesti
Kontrola kretanja gotovine unutar područja EU
Srijeda, 02.06.2021.

Od 3 lipnja 2021 godine unutar EU počinje se nadzirati prenošenje vrijednosti gotovine npr gotovog novca bez obzira na valutu ...

rrif - 6.2021, str. 148
Promjene u deviznom poslovanju
Autor: Zoran JURAK, univ. spec. oec.

Početkom lipnja počinju se primjenjivati promjene u deviznom sustavu kojima je uveden poseban nadzor vrijednosti gotovine koja se kreće unutar ...

Snimka webinara
Aktualnosti u poslovanju neprofitnih organizacija, trajanje 235 min
Srijeda, 12.05.2021.

Autor: I.P.

rrif - 5.2021, str. 56
Aktualna problematika iz poslovanja poduzetnika
Autor:

Dnevno smo suočeni s mnogim problemima koji opterećuju poslovanje poduzetnika Traženje odgovora ili izlaza nije uvijek lako pronaći s obzirom ...

rrif - 4.2021, str. 149
Izvješćivanje o kreditnim i depozitnim poslovima s inozemstvom
Autor: Mr. sc. Gordana MIŠKIĆ

Približava se rok do kojeg rezidentne osobe moraju o nekim odnosima s nerezidentnim osobama u sustavu deviznog poslovanja izvještavati Hrvatsku ...

rrif - 4.2021, str. 140
Istraživanje HNB-a o odnosima podružnica i njihovih osnivača
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.

O odnosima podružnica i njihovih osnivača kada je jedna od tih osoba devizni nerezident mora se izvještavati Hrvatsku narodnu banku ...

obav - 2.2021, str. 79
X. Isplate i plaćanja u gotovu novcu i devizna plaćanja
Autor:

1 MOGUĆNOSTI ISPLATE U GOTOVU NOVCU 2 SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA 3 DEVIZNO POSLOVANJE 3 1 STRANA GOTOVINA ...

Vijesti
Tečajna lista na dan 31. prosinca 2020.
Ponedjeljak, 04.01.2021.

Svote u poslovnim knjigama godišnjim financijskim izvještajima godišnjim konsolidiranim financijskim izvještajima godišnjim izvješćima konsolidiranim izvješćima i druge financijske informacije prema ...

Snimka webinara
Sažetak deviznog sustava RH, trajanje 120 min
Četvrtak, 17.12.2020.

Autor: I.P.

Sudska praksa
Kapara
Četvrtak, 26.11.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Snimka webinara
Specifičnosti poslovanja neprofitnih organizacija, trajanje 160 min
Petak, 13.11.2020.

Autor: I.P.

Mišljenja
Uputa za sastavljanje prijave PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine
Četvrtak, 12.11.2020, 410-19/20-02/270

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 7.2020, str. 124
Sadašnji trenutak deviznog poslovanja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Još uvijek su u Republici Hrvatskoj zakonsko sredstvo plaćanja kune a samo u nekim okolnostima to mogu biti i ...

Pitanja i odgovori
Naplata u devizama za nekretninu u Republici Hrvatskoj prodanu nerezidentu
Ponedjeljak, 13.04.2020.

Trgovačko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dalje RH prodalo je stan koji se nalazi u Zagrebu fizičkoj osobi rezidentu ...

rrif - 4.2020, str. 191
Izvješćivanje o kreditnim i depozitnim poslovima s inozemstvom
Autor: Mr. sc. Gordana MIŠKIĆ

I nadalje postoji obveza izvješćivanja i kreditnim i depozitnim poslovima s inozemstvom u što se ubrajaju odnosi navedene vrste ...

rrif - 2.2020, str. 175
Godišnja prijave o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.

U okviru deviznog sustava postoje i neki izvještaji koje moraju dostaviti i osobe ako nisu putem HNB a izravno ...

obav - 2.2020, str. 76
IX. Isplate i plaćanja u gotovu novcu i devizna plaćanja
Autor:

1 MOGUĆNOSTI ISPLATE U GOTOVU NOVCU 2 SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA 3 DEVIZNO POSLOVANJE 3 1 STRANA GOTOVINA ...

Vijesti
Tečajna lista na dan 31. prosinca 2019.
Srijeda, 15.01.2020.

Svote u poslovnim knjigama godišnjim financijskim izvještajima godišnjim konsolidiranim financijskim izvještajima godišnjim izvješćima konsolidiranim izvješćima i druge financijske informacije ...

rrif - 11.2019, str. 143
Novi propis kojim se uređuju uvjeti i način obavljanja mjenjačkih poslova
Autor: Zoran JURAK, dipl. oec.

Donesen je novi propis kojim se uređuju uvjeti i način obavljanja mjenjačkih poslova Iako je naziv propisa jednak onome ...

rrif - 10.2019, str. 136
Nadzorna knjiga deviznog poslovanja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U hrvatskom deviznom sustavu još se uvijek vode nadzorne knjige One se vode samo za određene skupine kapitalnih poslova ...

Sudska praksa
Plaćanje u stranoj valuti
Ponedjeljak, 16.09.2019.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

rrif - 7.2019, str. 160
Izvješća koja se podnose HNB-u u vezi s deviznim poslovanjem
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.

Posebnim propisom iz područja deviznog poslovanja u Republici Hrvatskoj utvrđuju se između ostaloga izvješća koja se dostavljaju Hrvatskoj narodnoj ...

rrif - 5.2019, str. 52
Aktualna pitanja iz prakse
Autor:

U ovoj se rubrici daju odgovori na aktualna računovodstvena i porezna pitanja iz poslovne prakse Pitanja se odnose na ...

rrif - 4.2019, str. 157
Prekogranični cash-pooling i godišnji izvještaj o kreditnim poslovima
Autor: Mr. sc. Gordana MIŠKIĆ

Već je uobičajeno da se o pretežitom broju kredita odobrenja odnosno zaduženja u odnosu na devizne nerezidente mora na ...

rrif - 3.2019, str. 98
Odgovori na pitanja iz prakse
Autor:

U ovoj rubrici daju se odgovori na aktualna računovodstvena porezna i pravna pitanja iz poslovne prakse Pitanja se odnose ...

obav - 2.2019, str. 71
IX. ISPLATE I PLAĆANJA U GOTOVU NOVCU I DEVIZNA PLAĆANJA
Autor:

1 Mogućnosti isplate u gotovu novcu 2 Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma 3 Devizno poslovanje 3 1 Strana gotovina ...

rrif - 1.2019, str. 154
Godišnje podnošenje izvještaja HNB-u o uslugama
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.

U okviru deviznog sustava uz niz statističkih izvještaja hrvatskih rezidenata koji se u sustav izvještavanja uključuju putem uzorka postoje ...

rrif - 1.2019, str. 63
Dar i naknada plaće
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu iskazuje primitak dara od rezidentne fizičke osobe u ...

rrif - 11.2018, str. 170
Obrtnici kao ovlašteni mjenjači
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Mjenjački poslovi su poslovi koji se mogu obavljati na temelju deviznih propisa Mjenjačkim se poslovima osim banaka mogu baviti ...

pip - 11.2018, str. 80
Ovršenikovo pravo na naknadu štete prema čl. 56. Ovršnog zakona
Autor: Vladimir Vučković , mag. iur.

Tema je ovog članka analiza složenog instituta ovršnog postupka čiji je cilj zaštita ovršenika koji je oštećen provedbom nedopuštene ovrhe ...

rrif - 10.2018, str. 140
Poslovanje stranom gotovinom
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Iako je Republika Hrvatska članica Europske unije njezino su zakonsko sredstvo plaćanja kune Samo u nekim okolnostima to mogu ...

Mišljenja
Prodaja roba ili usluga putem samoposlužnih uređaja - automata
Utorak, 05.06.2018, 410–01/18–01/494

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 6.2018, str. 164
Matična društva i njihove podružnice – devizno motrište
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.

Prema deviznim propisima podružnice trgovačkih društava koje se nalaze izvan države sjedišta društva koji ih je osnovalo imaju status ...

rrif - 6.2018, str. 54
Odgovori na pitanja iz prakse
Autor:

U ovoj se rubrici daju odgovori na aktualna pitanja iz poslovne prakse iz područja računovodstva poreza na dodanu vrijednost ...

Mišljenja
Naplata ugostiteljskih usluga u stranoj valuti
Utorak, 22.05.2018, 011-03/18-03/26

Davatelj: Hrvatska narodna banka

rrif - 4.2018, str. 141
Neka izvješćivanja o kreditnim i depozitnim poslovima s inozemstvom
Autor: Mr. sc. Gordana MIŠKIĆ

Posebnim provedbenim propisom u sustavu deviznog poslovanja uređena su izvješća koja se dostavljaju HNB u Među njima se svakako ...

rrif - 4.2018, str. 134
Devizni sažetak
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj su kune S obzirom na to pravila poslovanja sa stranim sredstvima plaćanja uređena ...

obav - 2.2018, str. 53
VIII. Financijske obavijesti
Autor:

1 Mogučnosti isplate u gotovu novcu 2 Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma 3 Stope zatezne i ugovorne kamate 4 ...

Vijesti
Srednji tečaj HNB-a na dan 31. prosinca 2017.
Petak, 05.01.2018.

Svote u poslovnim knjigama godišnjim financijskim izvještajima godišnjim konsolidiranim financijskim izvještajima godišnjim izvješćima konsolidiranim izvješćima i druge financijske informacije ...

rrif - 1.2018, str. 83
Računovodstvo tečajnih razlika
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Prije završnih knjiženja i sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja potrebno je provesti usklađenje stanja računa koji se vežu uz strane ...

Knjiga
Računovodstvo neprofitnih organizacija
14.06.2017

U knjizi su obrađena sva važna pitanja u području računovodstva neprofitnih organizacija te je dan niz predložaka raznih akata i ...

Naslovnica knjige: Računovodstvo neprofitnih organizacija
obav - 6.2017, str. 49
VIII. FINANCIJSKE OBAVIJESTI
Autor:

1 Mogučnosti isplate u gotovu novcu 2 Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma 3 Stope zatezne i ugovorne kamate 4 ...

rrif - 5.2017, str. 149
Izvješćivanje HNB-a
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.

U ovom se članku daje pregled obveza izvješćivanja Hrvatske narodne banke vezano uz sastavljanje platne bilance stanja inozemnog duga ...

Mišljenja
Plaćanje bitcoinom
Ponedjeljak, 03.04.2017, 410-01/17-01/472

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 4.2017, str. 145
Izvješće o ostalim kreditnim poslovima s inozemstvom
Autor: Mr. sc. Gordana MIŠKIĆ

Područje kreditnog poslovanja s inozemstvom koje je šireg obuhvata nego što je to prema općem zakonu nije složeno u ...

rrif - 3.2017, str. 179
Promjene u statističkom izvještavanju u području odnosa s inozemstvom u 2017. godini
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.

Donesene su nove promjene odluke kojom je uređeno prikupljanje podataka za sastavljanje platne bIlance stanja inozemnog duga i stanja ...