Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 4.2024, str. 137
Izvješćivanje o kreditnim i depozitnim poslovima s inozemstvom
Autor: Mr. sc. Gordana MIŠKIĆ

U sustavu izvješćivanja Hrvatske narodne banke u dijelu koji se odnosi na kreditne i depozitne poslove tijekom 2023 godine nisu ...

obav - 2.2024, str. 76
X. BLAGAJNIČKI MAKSIMUMI, ISPLATE I PLAĆANJA U GOTOVU NOVCU I DEVIZNA PLAĆANJA

 1. BLAGAJNIČKI MAKSIMUM
 2. MOGUĆNOSTI ISPLATE U GOTOVU NOVCU
 3. SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA
 4. DEVIZNO POSLOVANJE

rrif - 8.2023, str. 129
Promjene u području rada ovlaštenih mjenjača
Autor: Zoran JURAK, univ. spec. oec.

Nedavno je mijenjan propis koji uređuje djelovanje ovlaštenih mjenjača kojima se znatno smanjio opseg posla uvođenjem eura kao nacionalne valute ...

rrif - 6.2023, str. 50
Odgovori na pitanja iz poslovne prakse

Raznolikost poslovnih događaja s kojima se susreću računovođe u svome radu zahtijeva znanje iz mnogih područja koja nisu uvijek računovodstvena ...

rrif - 4.2023, str. 138
Izvješćivanje o kreditnim i depozitnim poslovima s inozemstvom
Autor: Mr. sc. Gordana MIŠKIĆ

Iako su se na temelju činjenice da je nacionalna valuta postala euro mnogi obveznici statističkog izvještavanja Hrvatske narodne banke ponadali ...

obav - 2.2023, str. 80
X. ISPLATE I PLAĆANJA U GOTOVU NOVCU I DEVIZNA PLAĆANJA

1. MOGUĆNOSTI ISPLATE U GOTOVU NOVCU

2. SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA

3. DEVIZNO POSLOVANJE

3.1. TEČAJNA LISTA

Vijesti
Prijava o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom
Ponedjeljak, 30.01.2023.

Iako je ulaskom Republike Hrvatske u euro zonu devizni sustav u potpunosti liberaliziran i nadalje o određenim odnosima s inozemstvom ...

rrif - 1.2023, str. 130
Izvještaji o odnosima s inozemstvom
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.

Iako se od početka 2023 godine promijenila nacionalna valuta no odnose s inozemstvom potrebno je i dalje pratiti na način ...

rrif - 1.2023, str. 127
Promijenjen je Zakon o deviznom poslovanju
Autor: Zoran JURAK, univ. spec. oec.

Od 1 siječnja 2023 godine primjenjuju se promjene u deviznom sustavu koje su uvedene promjenama Zakona o deviznom poslovanju U ...

Vijesti
Promjene u deviznom sustavu
Četvrtak, 29.12.2022.

Od 1 siječnja 2023 godine primjenjuje se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju kojim se u potpunosti ...

Vijesti
Promjena odluke o gotovinskim plaćanjima u stranim sredstvima plaćanja
Ponedjeljak, 26.09.2022.

Iako je promjena Zakona o deviznom poslovanju Nar nov br 96 03 52 21 izvjesna s obzirom na uvođenje eura ...

rrif - 6.2022, str. 127
Fizičke osobe u sustavu deviznog izvješćivanja
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.

S obzirom na to da se obvezno izvješćuje Hrvatsku narodnu banku o određenim transakcijama između deviznih rezidenata i nerezidenata u ...

rrif - 5.2022, str. 142
Nadzorne knjige deviznih kapitalnih poslova
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U hrvatskom se deviznom sustavu za kapitalne poslove vode posebne poslovne knjige nadzorne knjige Na pitanja koji se poslovi smatraju ...

obav - 2.2022, str. 80
X.ISPLATE I PLAĆANJA U GOTOVU NOVCU I DEVIZNA PLAĆANJA

1 MOGUĆNOSTI ISPLATE U GOTOVU NOVCU 2 SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA 3 DEVIZNO POSLOVANJE 3 1 OGRANIČENJA U ...

Vijesti
Statističko izvješće HNB-u o prihodima i rashodima
Ponedjeljak, 24.01.2022.

Statističkim istraživanjem obuhvaćena su trgovačka društva koja sudjeluju u razmjeni usluga s nerezidentima Obveznici dostavljanja Godišnjeg izvješća o prihodima i ...

rrif - 1.2022, str. 122
Prijavljivanje prihoda i rashoda HNB-u
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.

S obzirom na to da nema promjene u pravnom okviru kojim je uređeno izvještavanje Hrvatske narodne banke i ove godine ...

pip - 1.2022, str. 58
Porezno motrište poslovanja inozemnih podružnica u RH
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Podružnice inozemnih osnivača osnivaju se radi obavljanja djelatnosti osnivača na području RH pri čemu je glavni interes osnivača ostvarivanje dobitka ...

rrif - 11.2021, str. 149
Mjenjačko poslovanje u RH i uvođenje eura
Autor: Zoran JURAK, univ. spec. oec.

Iako u Republici Hrvatskoj euro još uvijek nije službena valuta njegovo se uvođenje već jasno nazire S obzirom na to ...

rrif - 11.2021, str. 48
Računovodstvo tečajnih razlika
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Stavke imovine i obveza koje se vežu uz poslovanje s inozemstvom uz vrijednost u kunama iskazuju se i u stranoj ...

rrif - 10.2021, str. 54
Aktualna računovodstvena i porezna pitanja

U ovoj se rubrici odgovara na aktualna računovodstvena i porezna pitanja iz poslovne prakse Pitanja se odnose na računovodstveno i ...

Vijesti
Poslovanje sa stranom gotovinom
Petak, 03.09.2021.

Iako je RH članica EU ona ima samostalno uređeno devizno poslovanje koje se odnosi na sve druge zemlje uključivo i ...

rrif - 9.2021, str. 145
Strana gotovina
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Poslovanje gotovim novcem u poslovnom je svijetu ograničeno U tuzemnom pravnom okviru poslovanje gotovim novcem uređeno je propisima koji ponekad ...

rrif - 9.2021, str. 58
Odgovori koje ste trebali

U ovoj rubrici obrađujemo onu problematiku koja možda nije bila dovoljno objašnjena u člancima našeg časopisa Vaša pitanja su nam ...

rrif - 7.2021, str. 29
Računovodstveno motrište poslovanja inozemnih podružnica u RH
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže postupak osnivanja stranih podružnica u Republici Hrvatskoj dalje RH te objašnjava računovodstveno i porezno motrište njihova ...

Vijesti
Kontrola kretanja gotovine unutar područja EU
Srijeda, 02.06.2021.

Od 3 lipnja 2021 godine unutar EU počinje se nadzirati prenošenje vrijednosti gotovine npr gotovog novca bez obzira na valutu ...

rrif - 6.2021, str. 148
Promjene u deviznom poslovanju
Autor: Zoran JURAK, univ. spec. oec.

Početkom lipnja počinju se primjenjivati promjene u deviznom sustavu kojima je uveden poseban nadzor vrijednosti gotovine koja se kreće unutar ...

rrif - 5.2021, str. 56
Aktualna problematika iz poslovanja poduzetnika

Dnevno smo suočeni s mnogim problemima koji opterećuju poslovanje poduzetnika Traženje odgovora ili izlaza nije uvijek lako pronaći s obzirom ...

rrif - 4.2021, str. 149
Izvješćivanje o kreditnim i depozitnim poslovima s inozemstvom
Autor: Mr. sc. Gordana MIŠKIĆ

Približava se rok do kojeg rezidentne osobe moraju o nekim odnosima s nerezidentnim osobama u sustavu deviznog poslovanja izvještavati Hrvatsku ...

rrif - 4.2021, str. 140
Istraživanje HNB-a o odnosima podružnica i njihovih osnivača
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.

O odnosima podružnica i njihovih osnivača kada je jedna od tih osoba devizni nerezident mora se izvještavati Hrvatsku narodnu banku ...

obav - 2.2021, str. 79
X. Isplate i plaćanja u gotovu novcu i devizna plaćanja

1 MOGUĆNOSTI ISPLATE U GOTOVU NOVCU 2 SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA 3 DEVIZNO POSLOVANJE 3 1 STRANA GOTOVINA ...

Vijesti
Tečajna lista na dan 31. prosinca 2020.
Ponedjeljak, 04.01.2021.

Svote u poslovnim knjigama godišnjim financijskim izvještajima godišnjim konsolidiranim financijskim izvještajima godišnjim izvješćima konsolidiranim izvješćima i druge financijske informacije prema ...

Sudska praksa
Kapara
Četvrtak, 26.11.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Mišljenja
Uputa za sastavljanje prijave PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine
Četvrtak, 12.11.2020, 410-19/20-02/270

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 7.2020, str. 124
Sadašnji trenutak deviznog poslovanja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Još uvijek su u Republici Hrvatskoj zakonsko sredstvo plaćanja kune a samo u nekim okolnostima to mogu biti i ...

Pitanja i odgovori
Naplata u devizama za nekretninu u Republici Hrvatskoj prodanu nerezidentu
Ponedjeljak, 13.04.2020.

Trgovačko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dalje RH prodalo je stan koji se nalazi u Zagrebu fizičkoj osobi rezidentu ...

rrif - 4.2020, str. 191
Izvješćivanje o kreditnim i depozitnim poslovima s inozemstvom
Autor: Mr. sc. Gordana MIŠKIĆ

I nadalje postoji obveza izvješćivanja i kreditnim i depozitnim poslovima s inozemstvom u što se ubrajaju odnosi navedene vrste ...

rrif - 2.2020, str. 175
Godišnja prijave o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.

U okviru deviznog sustava postoje i neki izvještaji koje moraju dostaviti i osobe ako nisu putem HNB a izravno ...

obav - 2.2020, str. 76
IX. Isplate i plaćanja u gotovu novcu i devizna plaćanja

1 MOGUĆNOSTI ISPLATE U GOTOVU NOVCU 2 SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA 3 DEVIZNO POSLOVANJE 3 1 STRANA GOTOVINA ...

Vijesti
Tečajna lista na dan 31. prosinca 2019.
Srijeda, 15.01.2020.

Svote u poslovnim knjigama godišnjim financijskim izvještajima godišnjim konsolidiranim financijskim izvještajima godišnjim izvješćima konsolidiranim izvješćima i druge financijske informacije ...

rrif - 11.2019, str. 143
Novi propis kojim se uređuju uvjeti i način obavljanja mjenjačkih poslova
Autor: Zoran JURAK, dipl. oec.

Donesen je novi propis kojim se uređuju uvjeti i način obavljanja mjenjačkih poslova Iako je naziv propisa jednak onome ...

rrif - 10.2019, str. 136
Nadzorna knjiga deviznog poslovanja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U hrvatskom deviznom sustavu još se uvijek vode nadzorne knjige One se vode samo za određene skupine kapitalnih poslova ...

Sudska praksa
Plaćanje u stranoj valuti
Ponedjeljak, 16.09.2019.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

rrif - 7.2019, str. 160
Izvješća koja se podnose HNB-u u vezi s deviznim poslovanjem
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.

Posebnim propisom iz područja deviznog poslovanja u Republici Hrvatskoj utvrđuju se između ostaloga izvješća koja se dostavljaju Hrvatskoj narodnoj ...

rrif - 5.2019, str. 52
Aktualna pitanja iz prakse

U ovoj se rubrici daju odgovori na aktualna računovodstvena i porezna pitanja iz poslovne prakse Pitanja se odnose na ...

rrif - 4.2019, str. 157
Prekogranični cash-pooling i godišnji izvještaj o kreditnim poslovima
Autor: Mr. sc. Gordana MIŠKIĆ

Već je uobičajeno da se o pretežitom broju kredita odobrenja odnosno zaduženja u odnosu na devizne nerezidente mora na ...

rrif - 3.2019, str. 98
Odgovori na pitanja iz prakse

U ovoj rubrici daju se odgovori na aktualna računovodstvena porezna i pravna pitanja iz poslovne prakse Pitanja se odnose ...

obav - 2.2019, str. 71
IX. ISPLATE I PLAĆANJA U GOTOVU NOVCU I DEVIZNA PLAĆANJA

1 Mogućnosti isplate u gotovu novcu 2 Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma 3 Devizno poslovanje 3 1 Strana gotovina ...

rrif - 1.2019, str. 154
Godišnje podnošenje izvještaja HNB-u o uslugama
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.

U okviru deviznog sustava uz niz statističkih izvještaja hrvatskih rezidenata koji se u sustav izvještavanja uključuju putem uzorka postoje ...

rrif - 1.2019, str. 63
Dar i naknada plaće
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu iskazuje primitak dara od rezidentne fizičke osobe u ...